top of page

Teams zijn de bouwstenen van elke organisatie


Nog niet zo heel lang geleden hadden mensen in organisaties functies. Tegenwoordig worden functies als te beperkend aangezien en hebben mensen rollen: die ene functie die je vroeger had, wordt nu vervangen door meerdere rollen die je afwisselend vervult en waarmee je de organisatie helpt haar doelstellingen te verwezenlijken. Maar noch functies, noch rollen zijn de essentiële bouwstenen van een organisatie. Dat zijn teams en wel om de volgende redenen:

  • De uitvoering van een geheel van processen is te omvangrijk en te complex voor één persoon. In een team kunnen de teamleden elkaar versterken en aanvullen. Op teamniveau kan je een flexibele taakverdeling organiseren die een hoge reactiesnelheid op klantenvragen mogelijk maakt.

  • Je kan aan een team meer regelcapaciteit geven (roulatie, opleiding, elkaar helpen, vrije dagen inplannen, werkverdeling, toevoegen van voorbereidende en ondersteunende functies, samen opsporen van verbeteringen enzovoort). Meer regelcapaciteit is een voorwaarde voor meer betrokkenheid.

  • Een team kan profiteren van de sterke kanten van ieder teamlid en men kan elkaars zwakke punten compenseren. Men kan van elkaar leren en ieder teamlid kan zijn eigen kwaliteiten benutten.

  • Binnen een team kan je de inzetbaarheid van ieder teamlid verbreden zodat het werk beter verdeeld kan worden en men beter kan inspelen op wisselende klantenvragen.

  • Teams appelleren meer aan de sociale behoeften en vaardigheden van mensen. Groepswerk stimuleert de sociale ontwikkeling van individuen en hun creativiteit.Verstandig teams samenstellen

Opdat teams en teamleden optimaal zouden kunnen functioneren en opdat je als organisatie de voordelen van teamwerking zoals ze hierboven opgesomd staan, volop zou kunnen benutten, moet je ze natuurlijk verstandig samenstellen. Een team dat uitsluitend uit Javascript developers bestaat, zal ongetwijfeld geweldige javascripts schrijven, maar of het zichzelf naar een hoger niveau zal tillen en beter op klantenvragen zal beantwoorden, valt nog te bezien.

Teams worden idealiter zo samengesteld dat ze een harmonieus geheel vormen, rekening houdend met:

  • De processen die aan een team zijn toebedeeld.

  • De competenties die nodig zijn om deze processen uit te voeren.

  • De mogelijke werkbare rollen en functies.

Meer weten?Wie alles wil weten over innovatieve arbeidsorganisatie en autonome teams verwijzen we graag naar ons boek De kracht van zelfsturende teams.
Comments


bottom of page