top of page
Banners-Ginkgo4.jpg

Teams versterken

 • Samen met het team een gedeelde en gedragen missie en visie uitschrijven.

 • Psychologische veiligheid versterken waardoor het team zich samen kan engageren voor veranderprojecten.

 • Onderlinge samenwerking faciliteren, zodat diversiteit wordt omgezet in complementariteit die leidt tot innovatie en sterkere teamprestaties.

Door:

 • Lezingen en workshops rond psychologische veiligheid binnen teams

> Ontdek ons aanbod

 •  Tweedaagse voor leidinggevende teams om teamversterkend te werken rond een gedragen missie en missie

> Ontdek ons aanbod

Maak je deel uit van een team waarin iedereen zich in zijn eigen silo heeft teruggetrokken en focust op zijn eigen verantwoordelijkheden? Is het hierdoor moeilijk geworden om uitdagende ambities waar te maken? Verzanden noodzakelijke projecten hierdoor in achterhoedegevechten of raken ze gewoonweg niet van de grond?

 

Dit alles kan ervoor zorgen dat verschillende eenheden in een organisatie elkaars sterktes en potentiële bijdrage onvoldoende kennen en waarderen. Ze hanteren andere waarden en identificeren ze zich onvoldoende met de collectieve ambities. Er is geen basis van vertrouwen om complementair samen te werken en teambijeenkomsten beperken zich tot rapportering, afstemming en coördinatie van de operationele continuïteit. Er is weinig ruimte over voor collectieve vernieuwing, verandering en innovatie. 

Dialoog organiseren

De oplossing ligt vaak in het organiseren van een dialoog binnen het team over de missie, de kernwaarden en de ambities van zowel de organisatie als het bestuurlijke team zelf.

 

Door samen het gesprek aan te gaan geven we taal aan

 • de complementariteit tussen de individuele leden

 • de kernkrachten van het team die al aanwezig zijn 

 • de kernwaarden en de vertaalslag naar gedragsnormen en afspraken 

 • de bestaande systemische interactiepatronen en dynamieken om ze met gedeeld engagement om te buigen of zelfs te doorbreken.

Ginkgo - Sara-324 - foto©Kwinten Verspeurt-2.png
Ginkgo - Toon-400 - foto©Kwinten Verspeurt.png

Verdieping nodig?

Schrijf in op onze nieuwsbrief, snuister eens rond in onze publicaties of neem een kijkje in het aanbod van onze Academy

Pagina's van boek

Meer weten?

Contacteer

Toon Torbeyns

voor meer informatie

+32 494 20 12 94

Teams versterken als hefboom voor verandering

Door teams te versterken kunnen ze een belangrijke hefboom voor succesvolle verandering in je organisatie worden.

Teams versterken doen we door

 • nieuw samengestelde teams te laten groeien in hun teammaturiteit na een fusie of reorganisatie.

 • de psychologische veiligheid binnen teams te vergroten om tot duurzame doelstellingen en resultaten te komen.

 • het innovatieve potentieel van medewerkers aan te boren.

 • de verschillende rollen binnen een team te verduidelijken.

 • de teamopdracht en hoe die gaat bijdragen aan de organisatiestrategie scherp te formuleren.

bottom of page