top of page

Vanwaar komt de naam Ginkgo Consulting?

Klanten vragen vaak waar de naam Ginkgo vandaan komt en we vertellen altijd twee verhalen: het officiële en het officieuze verhaal.

Iedereen hoort graag eerst het officieuze verhaal en dat gaat als volgt. Toen Ginkgo in een los samenwerkingsverband voor de eerste opdrachtgevers werkte, werd al snel de behoefte duidelijk om uit te groeien tot een volwaardige organisatie. En organisaties hebben een naam en een logo nodig. Analyse en brainstormsessies met een communicatiebureau leverden echter niet het gewenste resultaat op.

Toen het oorspronkelijke team (Daan, Guido, Toon en Carla) in de tuin van Guido zat te brainstormen bij een glas wijn, realiseerden zij zich dat het bedenken van een goede naam niet zo moeilijk moest zijn. 

Bedankt, Guido.png

Om de inspiratie weer op gang te krijgen, werd een nieuwe fles ontkurkt. Iedereen  begon te verwijzen naar bomen en planten in de tuin die Guido, grondig als hij is, meteen kon benoemen. Na de gebruikelijke linden, eiken en wilgen, vond Daan twee bijzondere bomen die ginkgo's bleken te zijn. De rest laat zich gemakkelijk raden.

De zoektocht naar identiteit

Al snel kwamen andere kenmerken van het Ginkgo-team naar voren en gelukkig bleken de kenmerken van ginkgobomen verrassend goed te passen bij de identiteit van de jonge organisatie. Ginkgo's vallen op en hebben impact; in de herfst kleuren ze tuinen met hun gouden bladeren. Ze moeten in paren gegroepeerd zijn om vruchten te dragen, hun bloemen trekken een veelheid aan bestuivers aan. Ze zijn bestand tegen de meest barre omstandigheden en sommigen beweren zelfs dat hun bladeren geneeskrachtige eigenschappen hebben.

De naam Ginkgo bleek een uitstekende keuze. Bovendien mogen we de naam altijd minstens twee keer uitspreken bij kennismakingsgesprekken, waardoor hij mogelijk beter blijft hangen.

In beide verhalen zit waar Ginkgo voor staat: partnerschap, een verklaring gebaseerd op praktisch en wetenschappelijk bewijs, en een besef dat verandering deel uitmaakt van de context van onze cliënten en de context waarin wij werken.

Guido Maes

Onze visie op veranderen

De wereld verandert vandaag razendsnel. Organisaties moeten die verandering zien bij te benen. Hoe ze zich georganiseerd hebben bepaalt vaak de wendbaarheid en snelheid waarmee bedrijven kunnen veranderen

Elk verandertraject is ook een leertraject. Alleen is de leercurve soms positief en soms valt ze negatief uit. Wanneer veranderingen in het verleden niet voldoende vaardig werden geïmplementeerd leren medewerkers niet om nieuwe veranderingen sneller te accepteren en te steunen. Ze hebben eerder de neiging om er afstand van te nemen.

 

Onze visie op veranderen Verandering als gedeelde verantwoordelijkheid

Anderzijds kunnen (project)managers, HR business partners en medewerkers wel degelijk de tango van verandering leren dansen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ze elkaars sterktes nodig hebben.

 

Medewerkers die ervaring hebben met succesvolle veranderingstrajecten, hebben leren omgaan met onzekerheid, ze gaan flexibeler om met hun loopbaan en ervaren minder controleverlies. Ze gaan nieuwe veranderingen daardoor sneller accepteren en steunen, en minder weerstand tonen. Ze hebben aan procesleren gedaan, waardoor ze nieuwe kennis beter absorberen en toepassen.

 

Voor Ginkgo is een opleidings- of verandertraject meer dan enkel het versterken van de leidinggevenden, individuele (project)managers of HR-business partners, maar als één van de vele interventies om deze organisatieveranderingscapaciteit stap voor stap (indien nodig eerst om te buigen en) verder op te bouwen. 

 

Organisatiekunde als insteek

Als uit een strategische evaluatie blijkt dat een organisatie niet langer is aangepast aan de uitdagingen van haar omgeving, kan je aan de organisatiestructuur werken om de organisatie te laten evolueren en de nieuwe uitdagingen met succes aan te gaan.

 

Dat brengt ons op het terrein van de organisatiekunde en de organisatieontwikkeling. Daar wordt nagegaan in hoeverre de organisatie zich optimaal kan aanpassen aan de omgeving. Denk daarbij aan de behoeften van de klant, de marktontwikkelingen, de technologische mogelijkheden en de maatschappelijke tendensen, maar ook aan de eigen ambities en de individuele en collectieve capaciteiten.

Nieuwe manieren van organiseren 

De organisatiestructuur beïnvloedt veel andere zaken zoals communicatieproblemen, trage besluitvorming, conflicten, onduidelijke rolverdeling, lange doorlooptijden, wachttijden, vervreemding, demotivatie of stress.

Zelfs vandaag nog zijn de meeste organisaties gestructureerd volgens de klassieke bureaucratische organisatieprincipes van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Die organisatievorm gedijt het best in een stabiele omgeving met een stabiel product of een stabiele dienst.

Vandaag is er echter weinig stabiliteit in de samenleving en op de markt. Wanneer organisaties voor nieuwe uitdagingen komen te staan, is het klassieke model ontoereikend en wordt een herverdeling van taken en functies noodzakelijk. De vraag is hoe je die arbeidsverdeling zo efficiënt mogelijk organiseert.

Total Workplace Innovation

In de onmiddellijke nasleep van de Tweede Wereldoorlog kwam de Moderne Sociotechniek of Total Workplace Innovation langzaam op de voorgrond. Dat had de bedoeling zowel de organisatie en de betrokkenheid van de werknemers als de onderlinge relaties te verbeteren.

De filosofie van Gingko is geïnspireerd op de principes van de moderne sociotechniek, in het volle besef dat een ‘one-size-fits-all’-benadering niet zinvol is en dat organisaties zeer verschillende vormen kunnen aannemen.

 

Visie op samenwerken 

Als adviseur kan je kan verschillende rollen vervullen:

  • Je kan je opstellen als uitvoerder van bepaalde interventies waarvoor je een mandaat kreeg van de opdrachtgever.

  • Je kan de rol van expert opnemen en je expertise en advies binnenbrengen in de organisatie.

  • Je kan een partner zijn, waarbij je samen met de organisatie het leren en ontwikkelen binnen de organisatie ondersteunt.

Ginkgo-adviseurs bewegen graag tussen die drie rollen, samen met de opdrachtgever en de organisatie waar ze aan de slag gaan.

 
Door onze integrale aanpak zijn begeleidings-processen niet helemaal  voorspelbaar en is onze aanpak eerder modulair en op maat. Op maat wil echter niet zeggen zonder structuur. Voor onze begeleidingstrajecten hanteren we steeds onze evidence-based methodiek opgebouwd rond analyse, ontwerp en implementatie.

 

Visie op evidence-based werken

Ginkgo levert kwalitatief advies, interventies op maat en reikt wetenschappelijk onderbouwde methodologieën aan.

 

Het is een bewuste strategische keuze van Ginkgo om te werken met consultants die deeltijds werken aan wetenschappelijke instellingen (VUB, Sioo, AMS). Die wetenschappelijke onderbouw vinden we noodzakelijk maar verre van voldoende om tot kwalitatieve keuzes te komen in onze trajecten en opleidingen.

 

De rijke ervaringen die de Ginkgo-consultants en -experten bij de klant hebben opgebouwd is een evenwaardige bron aan informatie. En hoewel geen enkel traject hetzelfde is, steunen de senior consultants van Ginkgo op een rijke praktijkervaring in het vakgebied door de vele veranderingstrajecten die ze begeleidden.

bottom of page