top of page

Organisaties aanpassen aan veranderende uitdagingen

Ginkgo ondersteunt organisaties in hun professionaliserings- en optimalisatieproces om op een efficiëntere en effectievere wijze burgers en klanten te bedienen en medewerkers te ontwikkelen en te ondersteunen.

 

Organisaties zijn in deze nieuwe digitale tijden complexer geworden. Klanten en burgers verwachten een meer geïndividualiseerde dienstverlening, een steeds hogere kwaliteitsstandaard en een snelle dienstverlening.

En dit trekt zich evenredig door naar de verwachtingen van de medewerkers. 

 

Vanuit consultancy en advies  trachten we mee oplossingen te bieden voor deze immense extra uitdagingen waarvoor organisaties sinds enkele jaren staan.

Ontdek wat onze klanten over ons zeggen.

Wij werken met organisaties in zeer uiteenlopende sectoren.

ginkgo consulting logo

SCHERPSTELLEN VAN VERANDERAMBITIES

Veranderambities icoon

Ginkgo Consulting helpt je de veranderambities van je organisatie scherp te stellen. We doen dat door

 • Een nieuwe visie op leidinggeven helpen vorm te geven

 • Een ambitieus, activerend en inspirerend veranderverhaal te helpen formuleren

 • Een evenwichtige veranderaanpak op te stellen met realistische en impactvolle hefbomen

 • De betrokkenheid bij verandering te versterken

 • Een inspirerende verandercommunicatie op te stellen

Door ‘leiders van verandering’ bijeen te brengen in een verandercoalitie die met een duidelijk doel alle veranderinitiatieven in een overkoepelend veranderverhaal onderbrengt, kunnen teams de focus behouden, leiders in verandering eenduidig communiceren en de hele organisatie tussentijdse successen vieren.

 

Duidelijke veranderambities zijn een hefboom voor succesvolle verandering.

ORGANISATIEONTWIKKELING

 • De systemen, processen, het strategisch kader, het leiderschap en menselijk kapitaal van de organisatie in kaart brengen om de systeemblokkades en de energieverliezen op te sporen.

 • Participatief de organisatie herontwerpen en veranderopdrachten implementeren.

 • De veranderkundige capaciteit van de organisatie versterken.

 • Leidinggevenden en operationele teams begeleiden in hun nieuwe rollen en functies

Wanneer binnen je organisatie het gevoel leeft dat de huidige structuren, methodes, rollen, processen… niet meer volstaan om een antwoord te bieden aan nieuwe uitdagingen of om meerwaarde te creëren voor klanten, medewerkers, stakeholders, is het noodzakelijk de hele organisatie onder de loep te nemen.

Met heldere methodieken uit change management scheppen we een veilige omgeving voor verandering om tot een implementeerbare oplossing te komen.

Organisatie Ontwikkeling icoon
Organisatie Ontwikkeling icoon

TEAMS VERSTERKEN

 • Samen met het team een gedeelde en gedragen missie en visie uitschrijven.

 • Psychologische veiligheid versterken waardoor het team zich samen kan engageren voor veranderprojecten.

 • Onderlinge samenwerking faciliteren, zodat diversiteit wordt omgezet in complementariteit die leidt tot innovatie en sterkere teamprestaties.

Verandering kan pas slagen als teams elkaars sterktes kennen en waarderen, als ze dezelfde waarden en ambities hanteren en als er een basis van vertrouwen is waarop ze de samenwerking kunnen bouwen.

 

Sterke teams zijn de bouwstenen van succesvolle verandering en een open dialoog over een gedeelde missie, waarden, ambities is vaak het begin om tot sterke teams te komen.

Team Versterken invert icoon
Team Versterken icoon

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

 • Een helderen leiderschapsvisie uitwerken die aansluit bij de missie, waarden en ambities van de organisatie.

 • Leiders ondersteunen bij het navigeren tussen de verschillende leiderschapsrollen.

 • Nieuw leiderschapsgedrag faciliteren zowel tussen de leidinggevenden als naar de verschillende delen van de organisatie.

Over leiderschap bestaan veel visies. De juiste leiderschapsstijl voor jouw organisatie hangt af van de organisatiedoelstellingen en -ambities. Het voornaamste is dat er een gedragen en gedeelde visie op leiderschap leeft, die tot coherent leiderschapsgedrag kan komen.

 

Via een leadership journey kan je leiderschap verder ontwikkelen zodat het een hefboom voor verandering wordt.

Leiderschapsontwikkeling invert icoon
Leiderschapsontwikkeling icoon

OPRICHTEN EN FACILITEREN VAN EEN INTERNE CHANGE COMMUNITY

Community icoon

Ginkgo Consulting helpt uw organisatie een interne change community op te richten en te faciliteren. We gaan samen

 • Een veranderteam samenstellen uit verschillende delen en lagen van de organisatie.

 • Expertise ontwikkelen binnen het ruime veld van change-methodologieën

 • Interne intervisiemomenten opzetten

Geconfronteerd met externe veranderingen blijken optimalisatie-oefeningen in organisaties vaak geen passend antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen die op hen afkomen. Het antwoord op externe veranderingen is vaak een stroom van interne veranderingen die elkaar in ijltempo opvolgen.

 Een interne change community biedt een integrerend en verbindend kader met een gemeenschappelijke taal dat afstemming, samenwerken en leren van elkaar faciliteert.

Meer achterliggende info over ons Consultancy-aanbod.

ginkgo consulting logo
Poolstok logo

Ginkgo is partner van Poolstok voor organisatie ontwikkelingstrajecten bij overheidsinstellingen en openbare besturen.

Ginkgo Consulting ondersteunt ook verandering door inhouse consultants tijdelijk in te zetten binnen het interne veranderteam als er een acute nood is aan interne verandercapaciteit.

bottom of page