top of page
Leiderschap ontwikkelen banner

Leiderschap ontwikkelen

 • Een heldere leiderschapsvisie uitwerken die aansluit bij de missie, waarden en ambities van de organisatie.

 • Leiders ondersteunen bij het navigeren tussen de verschillende leiderschapsrollen.

 • Nieuw leiderschapsgedrag faciliteren zowel tussen de leidinggevenden als naar de verschillende delen van de organisatie.

Maak je deel uit van een directieteam binnen een organisatie in verandering of is je leidinggevende team zelf in verandering? Heb je het gevoel dat antwoorden steeds meer buiten het gekende gedragsrepertoire vallen?

 

Stel je vast dat ondanks sterke leiderschapsprofielen in je organisatie leiderschap vandaag niet op de juiste plaatsen wordt opgenomen? Merk je bovendien dat het beeld van leiderschap dat in je organisatie leeft niet meer strookt met het leiderschap dat de organisatie nodig heeft?

Gedragen en gedeelde visie op leiderschap

De visie op leiderschap kan verschillende vormen aannemen. Van het archetypische sterke alfamannetje dat boven de groep staat, over het ondernemerschap van Steve Jobs tot decentraal leiderschap van onderuit. Tussen deze uitersten zitten nog veel grijswaarden en mengvormen.

 

De vraag is echter welke schakering het meest aansluit bij het realiseren van de organisatieambities. Het gaat erom dat er een gedragen en gedeelde leiderschapsvisie leeft binnen een organisatie, zodat ze tot coherent leiderschapsgedrag kan komen. Een organisatie heeft met andere woorden nood aan een heldere leiderschapsvisie die aangeeft wie en met welk doel leiderschap dient op te nemen. 

Wanneer je echte verandering op vlak van leiderschap nastreeft, moet iedereen andere plaatsen in het systeem opnemen. Een gericht leiderschapsontwikkelingsprogramma, een leadership journey, focust zowel op identiteitsontwikkeling als op het aanleren van nieuwe rollen, stijlen en vaardigheden. 

 

De leadership journey

Bij het bewandelen van een leadership journey gaan we aan de slag met de volgende vragen: 

 

 • Welke leiders zijn we vandaag? 

 • Welk leiderschap willen we in de toekomst? 

  • Wat willen we met het nieuwe leiderschap bereiken?

  • Waar ligt dat leiderschap in de organisatie? 

  • Wat is ons beeld van de ideale leider van de toekomst? 

  • Wie worden onze leiders van de toekomst?

 • Wie worden dan onze leiders ‘in’ verandering? 

 • Welke groei en ontwikkeling moeten de leiders ‘in’ verandering aangaan op het vlak van identiteit, functionele rollen, stijlen en vaardigheden?

 • Welke nieuwe interactiepatronen vereist de verandering tussen leiders en hiërarchische lagen?

 

 

Pas nadat bovenstaande vragen zijn beantwoord kan je de vereiste kennis en gedragsstijlen bijbrengen en nieuwe vaardigheden trainen. Van daaruit kan je de diepte induiken en belemmerende patronen herkennen en doorbreken.

Ginkgo - Karla Arp
Ginkgo - Toon Torbeyns

Verdieping nodig?

Schrijf in op onze nieuwsbrief, snuister eens rond in onze publicaties of neem een kijkje in het aanbod van onze Academy

Pagina's van boek

Meer weten?

Contacteer

Toon Torbeyns

voor meer informatie

+32 494 20 12 94

Leiderschapsontwikkeling icoon

Leiderschap ontwikkelen als hefboom voor verandering

Door leiderschap te ontwikkelen worden leiders ‘in’ verandering een belangrijke hefboom voor succesvolle verandering in je organisatie worden.

 Ginkgo Consulting help leiders ontwikkelen door

 een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen waarmee ze elkaar feedback geven over hun functioneren en hun bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

 • de organisatiecultuur te versterken.

 • een leiderschapsontwikkelcurriculum op te stellen.

 • concrete gedragsveranderingen op basis van een duidelijke en gedragen leiderschapsvisie op gang te brengen.

 • leidinggevenden te ondersteunen in hun structuurtraject.

 • bottom of page