top of page
Scherpstellen van veranderambities banner

Scherpstellen van veranderambities

Ginkgo Consulting helpt je de veranderambities van je organisatie scherp te stellen. We doen dat door

 • Een nieuwe visie op leidinggeven helpen vorm te geven.

 • Een ambitieus, activerend en inspirerend veranderverhaal te helpen formuleren.

 • Een evenwichtige veranderaanpak op te stellen met realistische en impactvolle hefbomen.

 • De betrokkenheid bij verandering te versterken.

 • Een inspirerende verandercommunicatie op te stellen.

Maak je deel uit van een directieteam in een organisatie in verandering of ben je als leidinggevend team zelf in verandering? Heb je het gevoel dat antwoorden steeds meer buiten het gekende gedragsrepertoire vallen?

 

Om aan de nieuwe markten, klantenbehoeften of omgevingseisen tegemoet te blijven komen moet naast de structuur en de cultuur ook de missie herbekeken worden om vandaaruit nieuwe wervende ambities te formuleren voor zowel de te behalen resultaten als voor het leiderschap.

Vijf essentiële verandervragen

Binnen de organisatie of een departement een verandercoalitie oprichten en begeleiden is essentieel om een ambitieus overkoepelend veranderverhaal uit te werken.

 

De ‘leiders van verandering’ die deel uitmaken van de verandercoalitie formuleren samen én onder begeleiding antwoorden op de vijf volgende verandervragen: 

 

 • Waarom is verandering noodzakelijk? 

 • Welke resultaten streven we na met de verandering? 

 • Hoe willen we naar deze resultaten toewerken? 

 • Wie krijgt welke rol? 

 • Op wie zal het verandertraject impact hebben? 

 • Overkoepelende doelen

  We stellen vast dat organisaties in verandering zich niet beperken tot één veranderinitiatief, maar vaak verschillende trajecten hebben lopen. Al die initiatieven in één veranderverhaal onderbrengen is ook essentieel om focus te behouden. In de praktijk worden veranderoplossingen veelal één na één gecommuniceerd, zonder die systematisch te kaderen in functie van het overkoepelende resultaat.

  Zo wordt bv. een fusietraject aangekondigd, terwijl de fusie slechts één van vele oplossingen is om bepaalde resultaten voor klanten te bereiken. Een leidinggevend team moet overkoepelende doelen uitstippelen die duidelijk, richtinggevend en wervend zijn. Doelen waarnaar alle gekende en nog te ontwikkelen veranderoplossingen moeten leiden.

   

  Door dit kader te gebruiken bij alle communicatie, zullen de verschillende veranderoplossingen gezien worden als nieuwe initiatieven voor eenzelfde overkoepelende verandering in plaats van steeds nieuwe veranderingen. Bijkomend voordeel is dat een sterk overkoepelend verhaal ruimte maakt onderdelen van veranderprogramma’s expliciet af te ronden en (tussentijdse) successen te vieren. Hierdoor plukken medewerkers vruchten van geleverde inspanningen.

  Geert Vergaerde Stad Gent
  Ginkgo - Toon Torbeyns

  Meer weten?

  Contacteer

  Toon Torbeyns

  voor meer informatie

  +32 494 20 12 94

  Verdieping nodig?

  Schrijf in op onze nieuwsbrief, snuister eens rond in onze publicaties of neem een kijkje in het aanbod van onze Academy

  Pagina's van boek
  Veranderambities icoon

  Veranderambities scherpstellen  als hefboom voor verandering

  Ginkgo Consulting helpt je organisatie scherpe veranderambities te formuleren, zodat je van een overkoepelend verandertraject een succes maakt.
  We doen dat door

 • een nieuw strategisch kader te ontwikkelen na een fusie of reorganisatie

 • nieuwe, wervende ambities uit te werken als reactie op wijzigingen in de markt

 • inertie die het gevolg is van een veelheid aan veranderinitiatieven te doorbreken

 • draagvlak te creëren voor een overkoepelend veranderverhaal

 • bottom of page