top of page
Organisatieontwikkeling banner

Organisatieontwikkeling

  • De systemen, processen, het strategisch kader, het leiderschap en menselijk kapitaal van de organisatie in kaart brengen om de systeemblokkades en de energieverliezen op te sporen.

  • Participatief de organisatie herontwerpen en veranderopdrachten implementeren.

  • De veranderkundige capaciteit van de organisatie versterken.

  • Leidinggevenden en operationele teams begeleiden in hun nieuwe rollen en functies.

Door:

Ben je verantwoordelijk voor een organisatie of een deel van een organisatie en stel je vast dat de manier waarop die vandaag is georganiseerd je eerder tegenwerkt dan helpt om meerwaarde te creëren voor de klant, de burger, partners en medewerkers?

 

Waarschijnlijk wordt je organisatie geconfronteerd met sudderende problemen, energieverliezen, afstemmingsproblemen, procesvertragingen… Die dwingen je na te denken over de manier waarop de kernopdracht wordt uitgevoerd én hoe de onderlinge afstemming is gestructureerd.

Bij herstructureringen kom je waarschijnlijk ook tot de vaststelling dat je als organisatie geen kader hebt om structuurkeuzes aan af te toetsen. Daardoor wordt het lastig om de bestaande situatie te overstijgen.

Wanneer niets nog werkt

Het gevolg is een grote versnippering van bevoegdheden. Teams, diensten, departementen zijn al te afhankelijk van elkaar om nog tot kwalitatieve resultaten te komen. Om de situatie te veranderen werden al verschillende pogingen tot herontwerp geïnitieerd, vaak binnen het huidige systeem.

Het bleef meestal bij conceptuele oefeningen waarmee weinig gebeurde op de werkvloer. Het leidde vooral tot discussies over de verschillen in plaats van tot een dialoog over het gemeenschappelijke kader.

Het zijn vooral ondersteunende rollen die de gevolgen van die situatie voelen, omdat ze geen inzicht hebben in structuurparameters om gericht advies te kunnen geven aan de business.

 

Alles samen leidt dat tot een dalende betrokkenheid van medewerkers en een dalende werkbaarheid van het systeem.

Succesvolle verandering op organisatieniveau

Om organisatietrajecten en (her)ontwerptrajecten succesvol te implementeren begin je altijd met het zichtbaar maken van dominante veranderkundige overtuigingen, de kernkrachten van de organisatie en het veranderteam. Van daaruit gaan we onderzoeken welke veranderkundige stromingen en methodologieën nog blinde vlekken zijn.

 

Door heldere methodieken binnen het bredere veld van change management te hanteren en een stimulerende en veilige leeromgeving te scheppen waarin wetenschappelijke kaders, evidence based methodieken en praktische vaardigheden worden aangereikt, komen we tot een implementeerbaar resultaat, waar de organisatie actief mee aan de slag zal gaan.

Logo stad Gent
Ginkgo - Toon Torbeyns

Meer weten?

Contacteer

Toon Torbeyns

voor meer informatie

+32 494 20 12 94

Verdieping nodig?

Schrijf in op onze nieuwsbrief, snuister eens rond in onze publicaties of neem een kijkje in het aanbod van onze Academy

Pagina's van boek
Organisatie Ontwikkeling icoon

Organisatieontwikkeling als hefboom voor verandering

Ginkgo Consulting helpt succesvolle verandering in gang te zetten in organisaties waar het gevoel heerst dat de huidige structuren, methodes, rollen, processen… niet meer volstaan om een antwoord te bieden aan nieuwe uitdagingen of om meerwaarde te creëren voor klanten, medewerkers, stakeholders.

 

Dat doen we door

  • een integratie of fusie tussen organisaties, departementen of diensten te begeleiden.

  • structuurprincipes voor de groei van je organisatie duurzaam te verankeren.

  • je een antwoord te helpen formuleren op vragen over innovatie, maatwerk voor de klant, flexibiliteit, kwaliteit, efficiëntie, interessantere en duurzamere jobs, …

  • bottom of page