top of page

"De veranderdoos" door Zacariya Marchouh


Vaak vragen we aan onze klanten om een testimonial te schrijven voor een opleiding of een traject en soms schrijven deelnemers zelf een pareltje.

Een welgemeende dankjewel aan Zacariya Marchouh, Manager Organisatieontwikkeling bij Stad Genk, voor zijn getuigenis aan de Summerschool van de zomer van 2023:


"Wat krijg je als je een bonte mix van Belgen en Nederlanders, die elkaar voordien niet kenden, 5 dagen lang in een 'veranderdoos' steekt en goed door elkaar schudt?" Een explosie aan kennis, inzicht, verdieping, vertraging, versnelling, synergie, reflectie, creativiteit en, bovenal, sterke verbindingen. Ik wens het iedereen van harte toe. Voor iemand die al meer dan 10 jaar in het 'verandervak' zit, heeft deze week mij vooral terug meer vuur gegeven voor het vak.


En daar hebben niet alleen alle geweldige deelnemers aan bijgedragen, maar alle mensen die dit hebben georganiseerd en dit al 5 jaar elk jaar verder verfijnen. Stuk voor stuk vakmensen met een diepe liefde voor het ambacht. Want complexe adaptieve veranderingen laten zich niet zomaar 'managen', wist Rob Leliveld ons te vertellen. Het is een kunde, een ambacht. En daar ben ik het mee eens en ben ik deze week nóg meer van overtuigd geraakt.


Deze week heb ik bewust niet gezocht naar bevestiging van wat ik dacht te weten, maar heb ik geprobeerd alles los te laten, zoals Jesse Segers treffend verwoordde: "niet nog meer kennis toevoegen aan je 'glas' (dus meer kennis en horizontale ontwikkeling), maar je hele glas verplaatsen naar een andere setting en 'anders' omgaan met kennis en waarden (verticale ontwikkeling)".


Voor mij heeft het begrip 'vertragen om meer te versnellen' deze week echt betekenis gekregen. Want volgende week weet ik hoe ik moet 'handelen' (zoals onze Nederlandse vrienden dat mooi zeggen) maar weet ik nu ook hoe belangrijk het is om 'bewust niet te handelen', zoals Leike Van Oss treffend heeft verwoord. “En dit is niet hetzelfde als niets doen” zegt ze. Of zoals Daan Sorgeloos ons heeft laten inzien, hoe vaak we onbewust of impulsief hebben gehandeld en onbedoeld schade hebben veroorzaakt, of taal hebben gebruikt of verhalen in stand hebben gehouden die mensen en organisaties niet echt helpen.


De kracht van verhalen, zoals Toon Torbeyns zo goed kon vertellen, is diep verankerd in onze psyche en heeft aanzienlijke invloed op ons als mens in verandering. Een sterk en goed verhaal inspireert, en is de treffende trap van motiveren en engageren. Geen verhaal of een slecht verhaal heeft het tegenoverstelde effect.


Waar motivatie en engagement duwkracht hebben en snel kunnen vervagen heeft inspiratie vaak trekkracht en langdurig transformationeel effect. Inspiratie creëert dus innerlijke verandering: in je emotie, in je ratio en in je waardepatroon.


Deze week heeft veel inspiratie gegeven. Het heeft me aangegrepen en vastgegrepen. Het heeft iets ontvonkt en heeft me iets gegeven dat exponentieel beter was dan voordien. Kortom, een week om niet zo snel te vergeten.

Ik wil iedereen bedanken die de juiste bewegingen hebben gemaakt om dit mogelijk te maken en mij de kans hebben gegeven om de Summerschool Veranderkunde te mogen volgen.


Dankbaarheid ook aan alle fantastische deelgenoten om hun verhalen, cases, vraagstukken en bezorgdheden te delen. Maar vooral dank voor jullie fijn gezelschap.

En ten slotte dank aan Rob, Leike, Toon, Maura, Daan en Jesse van Sioo en Ginkgo. Mooi om te zien hoe toegewijd en passioneel jullie met het vak bezig zijn met de intentie om mensen en organisaties te helpen!Interesse ?Ginkgo Academy

De rol van de strategie-uitdager is maar één van de vele belangrijke rollen die vervuld moeten worden om van strategische verandering op organisatieniveau een succes te maken. En hoe je van strategische organisatieverandering een succes maakt, kan je leren in een van de opleidingen van onze Ginkgo Academy.


Comments


bottom of page