top of page
Een interne change community oprichten banner

Een interne change community oprichten

Ginkgo Consulting helpt uw organisatie een interne change community op te richten en te faciliteren. We gaan samen

 • Een veranderteam samenstellen uit verschillende delen en lagen van de organisatie.

 • Expertise ontwikkelen binnen het ruime veld van change-methodologieën.

 • Interne intervisiemomenten opzetten.

Ben je change manager in een organisatie in verandering? Heb je nood aan versterking van je veranderkundige vaardigheden? Ben je op zoek naar manieren om je veranderkundige expertise binnen de organisatie te delen?

 

Organisaties zijn kampioen in operationele continuïteit garanderen en continu verbeteren. Maar ze hebben vaak geen passend antwoord op externe veranderingen en op de verschillende uitdagingen die op hen afkomen.

Interne veranderingen door externe uitdagingen

Het antwoord op externe veranderingen is vaak een stroom van interne veranderingen die elkaar in ijltempo opvolgen. Interne veranderingen die steeds starten vanuit een nieuw idee, een nieuwe benaderingen, een nieuwe medewerker met nieuwe ervaringen…

 

Je ontdekt en ervaart dat change management een huis met vele kamers is, die je heus niet allemaal betreedt. En terwijl jij steeds meer bezig bent met verandering begeleiden, neemt in je organisatie vooral de verandermoeheid toe en snakken medewerkers naar rust en stabiliteit.

Interne verandervaardigheden versterken

De reden van deze stroom aan veranderinitiatieven is vaak te zoeken in de reflex om grote verandertrajecten nog hoofdzakelijk met behulp van externe adviseurs op te zetten en te begeleiden, zonder de kennis ook daadwerkelijk binnen de organisatie te trekken.

 

Toch heeft elke organisatie met de jaren heel wat human capital verzameld met een stevige kennis en vaardigheden in change management. Die zit vaak bij ondersteunende diensten en verspreid over de organisatie. Een interne change community biedt een verbindend kader met een gemeenschappelijke taal. Een kader dat afstemmen, samenwerken en leren van elkaar faciliteert. Hierdoor groeit de veranderkundige capaciteit en maturiteit van een organisatie stelselmatig.

Community icoon

Een interne change community als hefboom voor verandering

Ginkgo Consulting helpt organisaties een interne change community op te richten die een verbindend kader schept waarbinnen verandering succesvol kan worden volbracht.

We doen dat door

 • de winsten uit verschillende veranderinitiatieven te valoriseren

 • een gemeenschappelijk kader en taal te installeren om de interne expertise te benutten en te versterken

 • de verandercompetentie van de organisatie te vergroten

 • het leervermogen van zowel de individuele medewerkers als van de volledige organisatie versterken.

 • Proximus en het Ginkgo Change Agent Model
  Ginkgo - Toon Torbeyns

  Verdieping nodig?

  Schrijf in op onze nieuwsbrief, snuister eens rond in onze publicaties of neem een kijkje in het aanbod van onze Academy

  Pagina's van boek

  Meer weten?

  Contacteer

  Toon Torbeyns

  voor meer informatie

  +32 494 20 12 94

  bottom of page