top of page

Het Ginkgo Change Agent Model als basis van een change community


Jan Dhaenens is als Change Management Lead bij Proximus verantwoordelijk voor de change community binnen de organisatie. Concreet betekent dat, dat hij mensen uit verschillende business units bijeenbrengt om de change practice te versterken. En om dat te doen, vertrouwen Jan en Proximus op Ginkgo Consulting.


Waarom is het versterken van change capaciteit zo belangrijk voor Proximus?

‘We willen vooral change capabilities in het bedrijf uitbouwen, zodat we op een efficiënte en wendbare manier met verandering leren omgaan. We maakten de voorbije jaren een grote transformatie door. Het aantal veranderingen is incrementeel en ze volgen elkaar heel snel op. En dat zal in de toekomst niet veranderen. Leiders hebben niet altijd de tijd, de expertise, de prioriteit om zich op change management toe te spitsen. Daarom gaan we die expertise ontwikkelen binnen de community. De community zorgt voor het plan van aanpak en zorgen ervoor dat de juiste actoren de juiste interventies doen op het juiste moment. Een van de elementen om die change expertise te ontwikkelen was het het Gingko Change Agent Model.’


Hoe is zo’n change community georganiseerd?

‘Het centrale team doet de governance en het community management. In de teams en de business units zijn het de change managers die de verandering leiden. Zij maken de vertaalslag van het corporate change plan naar hun business unit. We zijn klein gestart, maar het is nu al een vrij grote community van een veertigtal change managers die een basiskennis hebben. Maar dat volstaat niet, de community moet nog groeien en we zetten hard in op de continue ontwikkeling van de communityleden.

Het Ginkgo Change Agent ModelEn waarom precies Ginkgo Consulting?

‘In het domein van change management zijn er zoveel consultants als er theorieën en visies zijn. En er zijn ook wel wat charlatans actief. Veel van wat die aan de man brengen is dikwijls niet wetenschappelijk onderbouwd of zelfs ronduit fout. Ginkgo Consulting daarentegen doet wetenschappelijk onderzoek, dat vonden we toch wel belangrijk. Hun Change Agent Model is wetenschappelijk onderbouwd en tegelijk is hun aanpak niet toegespitst op modellen en theorieën maar vertrekken ze vanuit type-interventies die change agents doen. Die type-interventies zijn dan ook de basis van hun model. Met de verschillende interventies in het achterhoofd gingen we tijdens de workshop van Ginkgo kijken waarin we sterk zijn als individu en als community, en hoe we vanuit die sterktes en kennis onze mensen efficiënter kunnen bijeenbrengen om tot een betere change strategie te komen.’

‘Wanneer je als change agent voelt dat je je leiders moet upskillen is het model een goede basis om een gesprek te beginnen en je mensen te triggeren om stil te staan bij de valkuilen van de rollen waar ze sterk in zijn en de opportuniteiten van de rollen die buiten hun comfortzone liggen.’

Zit daarin de sterkte van het Ginkgo Change Agent Model?

‘De meeste klassieke modellen zijn projectgericht en werken vanuit een transformatie om van A naar B te geraken. Het model van Ginkgo werkt vanuit de sterktes en de competenties van de change agent. Meer vanuit skills en competenties dan vanuit een lineair stappenplan.

We wilden vanuit een soort nulmeting de expertise van onze mensen uitbouwen. In de eerste workshop is iedereen letterlijk in een kwadrant van het model gaan staan. Daardoor zagen we heel duidelijk waar iedereen stond, wat de sterktes van de anderen zijn.’


‘Vanuit hun sterktes hebben de mensen dan een workshop gegeven aan de collega’s van de andere kwadranten, waarin ze vertelden welke tools en methodes ze gebruiken en waarom die werken. Met het Ginkgo Change Agent Model, kunnen we dus werken vanuit de sterkte van de eigen community en samen een completer geheel te worden. Mensen vertrekken dus vanuit hun sterktes, maar zijn zich ook bewust van de valkuilen die daaraan verbonden zijn. Mensen uit verschillende kwadranten kunnen elkaar immers challengen in een intervisiemodel.’


En zit de sterkte van Ginkgo Consulting puur in hun model en theoretische onderbouw?

‘Dat zijn zeker sterke punten, maar de flexibiliteit van de Ginkgo-consultants en de bereidheid om samen aan het concept te bouwen om maximale impact en een hoog niveau van adoptie te bereiken zodat er echt iets veranderd, zijn heel veel waard. Elke organisatie die voor grote verandering staat, en dat zijn ze eigenlijk allemaal, kan gebaat zijn bij de ondersteuning van Ginkgo Consulting. Ook iedereen die bewust met leiderschap bezig is en zich bewust wil zijn van de verschillende rollen die hij speelt in het begeleiden van teams en verandering, van zijn valkuilen zijn. Wanneer je als change agent voelt dat je je leiders moet upskillen in het begeleiden van hun teams bij verandering, is het model een goede basis om een gesprek te beginnen en je mensen te triggeren om stil te staan bij de valkuilen van de rollen waar ze sterk in zijn en de opportuniteiten van de rollen die buiten hun comfortzone liggen.’


Interesse ?Wij zijn bij Ginkgo Consulting natuurlijk heel fier dat een organisatie als Proximus ons model gebruikt voor de persoonlijke ontwikkeling van hun change agents en als basis voor de werking van hun change community. Benieuwd wat Ginkgo Consulting kan doen voor uw organisatie? Lees dan hier hoe wij hierin een meerwaarde kunnen zijn voor jouw organisatie.

Wil je net als Jan een change community uitbouwen binnen je organisatie of de change skills van je team vergroten of aanscherpen? Dan is onze workshop Change Essentials misschien wel iets voor jou.

bottom of page