top of page

Waarom de middle manager de echte CEO is


In het streven naar vlakke organisatiestructuren wordt er grondig gesnoeid in de hiërarchische lagen. In die context krijgt de middle manager het vaak hard te verduren, als zouden middle managers de overbodige laag zijn tussen het hogere management en de werkvloer. De laag die beslissingen vertraagd en extra administratie en kosten met zich meebrengt zonder veel bij te dragen aan de resultaten van de organisatie. Niets is echter minder waar.


De nieuwe mogelijkheden die technologie biedt, halen de middle manager uit zijn traditionele coördinerende rol en creëren tijd en ruimte om nieuwe uitdagingen aan te pakken. De technologie zorgt er ook voor dat organisaties complexer worden en de coördinerende rol van de middle manager net belangrijker wordt. De beschikbare data versterken het beslissend vermogen van de middle manager. Bovendien formuleert een groeiend aantal studies ook kanttekeningen bij drastische reducties van managementlagen. De verbeterde performantie waarop men hoopte door managementlagen te reduceren, blijft vaak uit en innovatie en creativiteit lijken eerder te gedijen in omgevingen waar de middle manager versterkt wordt.


Belangrijke strategische rol

Managers aan de top kunnen mooie strategieën en plannen uitwerken, maar de uitkomst ervan ligt in handen van de middle manager. Het oordeel, de opinie, de waarden en de evaluatie van het middle management beïnvloeden de vorming van de strategie en het implementatieproces op een beslissende manier. De literatuur bevestigt het idee dat de CEO degene is die ervan droomt om de koers te bepalen, terwijl het in realiteit de middle manager is die de koers bepaalt. Al is het maar omdat het zijn interpretatie van de strategie is die realiteit wordt.

‘Middle managers zijn de belangrijkste asset voor verandering.’

Het zijn de middle managers die het innovatieve werk van anderen integreren en coördineren. Zij bepalen aan welke nieuwe producten tijd en energie wordt gespendeerd. Ze werken nauw samen met de innovators en vertalen hun ideeën in realistische plannen, motiveren het team, en faciliteren een collectieve creativiteit. En omgekeerd kunnen ze vanuit hun sleutelpositie de plannen van het hogere management ook dwarsbomen of tegenhouden. Middle managers zijn de belangrijkste asset voor verandering. Daarom is de middle manager de echte CEO.


Betere organisatiebeslissingen

De cruciale rol van middle managers bij strategische verandering is duidelijk. Organisaties die erin slagen hun middle managers te betrekken in strategievorming bereiken een grotere consensus in de uitvoering van de strategie en een meer coherente implementatie ervan. Wanneer je hen daarentegen niet betrekt, leidt dat tot vervreemding en een gebrek aan motivatie om de strategie te implementeren, en mogelijk zelfs tot interne conflicten.


Maar wanneer middle managers daarentegen actief van onderuit invloed uitoefenen op de strategie die boven hen geformuleerd wordt, zorgt de combinatie van beider inzichten en standpunten voor betere organisatiebeslissingen. De top kijkt meer buiten de organisatie en op langere termijn. Ze lopen het risico om de verbinding met de ‘binnenkant’ van de organisatie te verliezen. De middle managers hebben dan weer meer inzicht in de interne structuren, processen en het menselijk kapitaal van de organisatie. Het is de dialoog tussen midden en top die tot betere beslissingen leidt en de strategie innovatiever maakt.


Interesse ?
Comentarios


bottom of page