top of page

Verborgen krachten in de organisatie


Waarom slagen bepaalde veranderingsprojecten en andere niet? Waarom kunnen bepaalde organisaties zich snel aanpassen en andere niet? Wat is een goede manier om een verandering door te voeren? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers bij een veranderingproject? Deze vragen houden managers en academici al jaren bezig. Over organisatieverandering werd al zeer veel onderzocht en geschreven. Meer dan 20 jaar ervaring met veranderingen in organisaties heeft de auteur gesterkt in zijn overtuiging dat de gedrags- benadering die nu domineert bij de aanpak van veranderingen tekort schiet. Op basis van diepgaand onderzoek van het immense terrein van theorieën en studies over veranderingsma- nagement in organisaties komt Guido Maes tot de bevinding dat de rol die aan macht/politiek wordt toebedeeld bij inter- acties tussen de belanghebbenden sterk onderschat wordt in de gangbare modellen over organisatieverandering. Hij heeft zijn bevindingen op een gestructureerde manier samengebracht in een nieuw veranderingsmodel dat in staat is om de politieke

dimensies van organisatieverandering te situeren.Meer weten?


Comments


bottom of page