top of page

Summerschool Veranderkunde - Lessons Learned 2019

Eind augustus 2019 organiseerden we voor het eerst onze Summerschool Veranderkunde. Op vijf dagen gaven we de deelnemers een leerversnelling die hen hielp om het verandervraagstuk waarmee ze worstelden beter te doorgronden en hanteerbaar te maken. Wat voor hen de belangrijkste lessen waren die ze na onze Summerschool meenemen naar huis (en vooral naar het werk) laten we hen liever zelf vertellen.


Verandering gaat over mensen

‘Vaardigheden die in elke context zinvol zijn.’ Annelies Schupp, Senior Consultant bij AE

Annelies Schupp, Senior Consultant bij AE, vindt de goed uitgebalanceerde combinatie van theorie en praktijk de grote sterkte van de Summerschool. ‘Je krijgt veel theorie, maar die wordt onmiddellijk toegepast, waardoor het je verder helpt in het verandervraagstuk waar je op dit moment mee zit’, zegt ze. ‘Ik heb hier enorm waardevolle professionele vaardigheden geleerd die iedereen eigenlijk kan gebruiken, ook wie geen change manager is. Het systemisch denken zoals we het hier hebben geleerd is voor iedereen nuttig. We maken immers allemaal deel uit van een systeem en je hebt altijd mensen met wie je moet samenwerken. Deze Summerschool gaat over werken met mensen, over hoe je ze kan lezen en helpen. Dat zijn vaardigheden die in elke context zinvol zijn.Inzicht in hoe je denkt

‘Je leert stil te staan bij je eigen denkproces.’ Guy Bruyninckx, directeur cliëntenzorg bij Het GielsBos

Op onze summerschool geven we geen kant-en-klare oplossingen voor elke concrete situatie van de deelnemers. Integendeel, geven we hen methodieken, methodes en inzichten mee die helpen elk verandervraagstuk correct aan te pakken. Dat ondervond ook Guy Bruyninckx, directeur cliëntenzorg van de zorginstelling Het GielsBos: ‘Je leert stil te staan bij je eigen denkproces en de manier waarop je naar de dingen kijkt. Je krijgt dus meer inzicht in hoe je denkt en vanuit welke invalshoeken je zaken benadert. Dat is echt een verrijking.’

‘Het belangrijkste wat ik tijdens de summerschool geleerd heb, is dat wanneer ik met iets bezig ben dat rustig en zorgzaam moet doen. Dat ik stap voor stap afwegingen moet maken over wat nu de beste volgende stap is en dat ik mezelf tijd moet gunnen om daar voldoende over te reflecteren.’


Het grotere geheel zien

‘Ik laat me nu niet meer imponeren door de omvang van het verandertraject.’ Kenny Follet, Principal Consultant bij AE

Kenny Follet, Principal Consultant bij AE, heeft geleerd hoe je om moet gaan met verandering en vooral wat dat betekent voor de mensen die bij de verandering betrokken zijn. ‘Ik heb geleerd hoe ik ervoor kan zorgen dat ik verandering op een gedragen manier doorvoer, zodat het een blijvende impact heeft in de organisatie’, zegt hij.

‘Het sterkste punt aan deze summerschool is, dat ik er maandag al mee aan de slag kan. Ik kan gewoon starten vanuit mijn context, bepalen welke type verandering we moeten doorvoeren en welke tactieken ik daarvoor moet toepassen. Maar daarnaast heb ik ook inzicht gekregen in hoe ik zelf met verandering omga en wat dat betekent voor mijn leiderschapspositie. Ik laat me nu niet meer imponeren door de omvang van het verandertraject, omdat ik weet dat ik het eerst in kleine stukjes kan hakken en daarna kan beslissen wat voor mij de eerste stap moet zijn en hoe die in het grotere geheel, in the bigger picture past.’


Meer weten?


Comments


bottom of page