top of page

Een complexe interne werking?


Elke organisatie merkt in meer of mindere mate dat klanten en burgers de voorbije jaren steeds hogere eisen stellen als het gaat over de kwaliteit van dienstverlening. Dit maakt de interne werking steeds complexer. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun werking kritisch te bekijken en te herorganiseren.In eerste instantie zoeken organisaties naar oplossingen door te centraliseren en te specialiseren. Diensten en afdelingen werken zoals vroeger, maar krijgen er een ‘clusterbaas’ en extra overleg tussen diensten bovenop. Die laten op korte termijn complexere een kwalitatievere dienstverlening toe, maar vragen ook meer interne afstemming.


Organisaties gaan dus aan de slag gaan met wat we noemen ‘veranderingen van de eerste orde’. Dat zijn aanpassingen in de organisatie die fundamenteel niet raken aan hoe ze zich hebben georganiseerd.


Verandering van tweede orde

Op langere termijn blijven de druk van veranderende verwachtingen en de hoge werkdruk toenemen. Het wordt dan tijd voor een verandering van de tweede orde. Die is vaak drastisch en onregelmatig, wordt voorafgegaan door een strategische omwenteling of een grote crisis en betekent fundamentele wijzigingen binnen de organisatie op vlak van leiderschap, cultuur, structuur, teams en systemen.


Dit wordt opgestart vanuit een discontinue, geplande verandering, expliciet gesteund en gedragen door de top van de organisatie. Dit vraagt heel wat veranderingsmanagement, kennis en vaardigheden van het hele management.


Om die kennis binnen de organisatie te brengen, kan je als organisatie

- een beroep doen op consultants

- investeren in opleidingen

- én tijdelijke versterking vragen van ervaren veranderexperts


Nood aan extra versterking?
Comments


bottom of page