top of page

Consultant in de kijker: Marianne Nijs


Ginkgo consultant Marianne Nijs was jaren aan de slag in de sector van de lokale besturen voor ze de stap naar Ginkgo Consulting zette. Zeventien jaar lang vervulde ze diverse leidinggevende rollen en begeleidde ze onder andere de integratie van het OCMW en de gemeente in het lokaal bestuur van Dilbeek. Als directeur bij de VVSG leidde ze de transitie en professionalisering van de ondersteunende diensten in goede banen.
Focus op interne verandering

De beweging om je intern bewust anders te organiseren, om beter te kunnen reageren op veranderingen in de buitenwereld, is relevant in alle sectoren en organisaties.

‘In wat ik deed lag de focus dus altijd op een integrale verandering leiden in de organisatie om zo meer impact te genereren in de veranderende wereld,’ zegt arbeids- en organisatiesocioloog Marianne. De stap naar Ginkgo was inhoudelijk dus ook niet heel groot. Bovendien begeleidt Ginkgo heel vaak trajecten bij lokale besturen. Dus ook op dat vlak was het voor Marianne een logische volgende stap en ze brengt dan ook heel wat nuttige expertise binnen.

‘De beweging om je intern bewust anders te organiseren, om beter te kunnen reageren op veranderingen in de buitenwereld, is relevant in alle sectoren en organisaties’, zegt ze. Deze beweging heeft niet alleen een impact op de dienstverlening, maar ook op de rol en positionering van interne diensten.

Het vergt veel inspanningen, reflectie en tijd om naast de hectiek van elke dag ook aan je organisatie te werken. Maar de investering is nodig. ‘Je bewust anders organiseren heeft voor organisaties en hun medewerkers heel wat consequenties. Denk maar aan het aantrekken van andere profielen of het ontwikkelen en kunnen laten doorgroeien van je huidige medewerkers.’


Lokale besturen

‘Er is bij lokale besturen nog veel werk aan de winkel. En omdat ze tegelijk met heel complexe uitdagingen geconfronteerd worden en beperkte middelen hebben, moeten ze op zoek naar andere (samenwerkings-)modellen, als ze hun slagkracht willen behouden. De burger wordt mondiger bijvoorbeeld, de wereld digitaliseert en daar moeten ze hun interne werking veel sneller op kunnen afstemmen.’

‘Lokale besturen zijn complex omdat ze een groot palet aan diensten en producten hebben. Er zijn heel veel stakeholders. De burger is klant, maar tegelijk ook een aandeelhouder die zeggenschap wil. Daar komt nog eens een politieke laag bovenop. Het is enorm complex en niet evident om als organisatie al die verwachtingen te managen.'


Expertise delen

Marianne kwam voor het eerst in contact met Ginkgo Consulting, toen ze samenwerkten bij de begeleiding van het verandertraject binnen de gemeente Dilbeek. ‘Ginkgo bracht toen belangrijke nieuwe inzichten binnen in de gemeente rond organisatieleer, leiderschap en changemanagement. Ze hebben ons geleerd doelgericht aan de organisatie te werken en te handelen vanuit een gezamenlijk referentiekader en organisatiekompas. We zijn blijven samenwerken. Als interne projectleider heb ik destijds een grote groei doorgemaakt dankzij de inzichten van Ginkgo.’


De overstap naar consultant

Vanuit mijn functie bij de gemeente Dilbeek ervaarde ik een heel directe maatschappelijke impact. Als consultant maak ik nog steeds het verschil voor de burgers, maar veel minder direct. De behoefte om expertise te delen en de kennis die ik doorheen de jaren had opgedaan ten dienste stellen van andere organisaties en mensen begon echter de overhand te krijgen’, licht Marianne haar overstap naar Ginkgo toe.

Marianne staat bij Ginkgo vooral in voor de begeleiding van organisatie-ontwikkelingstrajecten. Haar meerwaarde voor Ginkgo ziet ze vooral in haar jarenlange leidinggevende ervaring en haar kennis van de sector van lokale besturen. ‘Ik kan onze activiteiten bekijken vanuit het perspectief van de klant en de theoretische concepten vertalen naar werkbare adviezen en oplossingen op maat van de organisatie.’


Als onze job erop zit, moet de organisatie gegroeid zijn en hebben de mensen handvatten om zelf verandering succesvol aan te pakken.’

De grote waarde van Ginkgo zit volgens Marianne in de duurzame manier van werken. ‘We komen niet snel even zeggen hoe het moet of nemen het niet over, maar we zetten erg in op het proces en de ontwikkeling van de mensen in de organisatie. We maken hen zelfredzamer door hen nieuwe inzichten aan te reiken via werksessies en opleidingen. Daardoor duren onze trajecten misschien wat langer, maar als onze job erop zit, moet de organisatie gegroeid zijn en hebben de mensen handvatten om zelf verandering succesvol aan te pakken.’


Comments


bottom of page