top of page
Verandering effectief organiseren banner

Verandering effectief organiseren

Locatie

Klaterstraat 35
2830 Blaasveld

Prijs

1.450 euro (excl. btw)

Opleidingen icoon

Opleiding

Doelgroep van de opleiding

De opleiding is ontwikkeld voor managers en professionals die hun kennis en kunde willen verbreden, verdiepen en toetsen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. Herken je jezelf in onderstaande stellingen? Dan is onze opleiding zeker iets voor jou: 

​ 

  • Je wilt het verschil maken. 

  • Je wilt jezelf en je medewerkers naar het vooropgestelde resultaat wilt brengen. 

  • Je wilt kunnen reageren én anticiperen op bestaande en nieuwe uitdagingen en veranderingen om zo van nog meer waarde voor jouw organisatie en je collega’s. 

  • Je bent op zoek bent naar inzichten, ervaringen en reflecties om de zaken die je in je dagelijkse praktijk tegenkomt op een professionele manier aan te pakken. 

Praktische informatie

De opleiding omvat twee volledige fysieke trainingsdagen, een online intakemoment waarop we kennismaken en de eerste opdrachten geven, en een online intervisiemoment waar we ruimte maken voor bijkomende vragen en om de opgedane kennis zo goed mogelijk te borgen door de inzichten te vertalen naar concrete acties.

 

De doorlooptijd van het totale programma is ongeveer een maand. We maken gebruik van een mix van leervormen en proberen die zo goed mogelijk te balanceren. In het programma zitten zowel virtuele sessies, live sessies, als zelfstudie. Het voordeel daarvan is dat met online voorbereiding (pre-teaching) iedereen op eigen tempo de theorie doorneemt, dat iedereen de live sessies begint met dezelfde voorkennis en we sneller in de diepte en voorbij de theoretische kaders kunnen gaan.

 

Binnen het programma is er een voortdurende koppeling tussen theorie, jouw organisatiepraktijk en de expertise van collega-deelnemers. Door het intensief samenwerken met de docenten en mede-cursisten zetten we stevig in op de vergroting van je kennis en eigen ontwikkeling. We maken dan ook veel gebruik van cases uit de eigen praktijk van de deelnemers. 

Docenten

Wil je meer informatie?

Ginkgo - Maura Melis

Contacteer ons, we helpen je graag verder met zowel inhoudelijke als praktische vragen.

Data

  • 19/09 en 03/10 2023 

    • ontvangst: 9u - start 9u30​

    • einde: 17u 

Maura Melis

+32 494 668 270

doelgroep
details
Docenten

Verandering aanpakken met kennis van zaken

Bedrijven bevinden zich in een wereld waar dynamiek en complexiteit de boventoon voeren en waar verandering zo ongeveer de enige zekerheid is. Er is altijd verandering om ons heen, of het nu gaat om een nieuwe generatie klanten en medewerkers met andere verwachtingen of de continue stroom van nieuwe technologische uitdagingen.

Organisaties moeten hun strategie frequenter aanpassen en steeds wendbaarder zijn. Daarbij is het van vitaal belang dat ze vlot kunnen omspringen met verandering. De nood om succesvol veranderingen te realiseren en inzicht daarin te verwerven is groot.

Maar hoe pak je die verandering aan? Hoe laat je je medewerkers, teamleden of collega’s begrijpen waarom verandering nodig is en hoe leg je hen uit hoe het veranderingstraject eruitziet? Hoe zal je het best om kunnen gaan met weerstanden? Waar liggen jouw kansen en wat zijn jouw valkuilen?

 

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding Change Essentials pakken we de fundamentele aspecten van verandering aan.

De workshop is opgebouwd rond 4 blokken:

1. Introductie in Change Management

We starten met een introductie in het brede veld van change management en reiken een overkoepelend kader en een gemeenschappelijke taal aan om de verdere ontwikkeling als change agent richting te geven (a.d.h.v. het Ginkgo Change Agent Model). Op deze manier krijg je inzicht in je eigen comfortzone en valkuilen als change agent. Met dezelfde bril kijken we ook naar de opdrachtgever en/of de organisatie. Tot slot zoeken we samen verder uit hoe we een complementair Change Agent Team kunnen opzetten.

2. Weerstand tegen verandering

Vervolgens gaan we in op mogelijke weerstand tegen verandering en hoe we bijhorende emoties kanaliseren en balanceren. Deelnemers verwerven inzicht in de verschillende emoties en coping mechanismen die door verandering geactiveerd worden bij de ontvangers van verandering. Daarnaast besteden we aandacht aan de wijze waarop veranderontvangers cognitief betekenis geven aan verandering. Door de hele module verscherpen we onze coachende vaardigheden en methodologieën.

3. Betrokkenheid bij verandering creëren

We starten dag 2 met een kader en inzichten in het “sense making” proces van veranderontvangers. We lichten het verschil tussen strategische versus tactische participatie toe en bieden een aantal faciliterende vaardigheden en methodologieën aan om als change agent effectief betrokkenheid bij verandering te creëren.

4. Brengen van de boodschap

Tot slot besteden we veel aandacht aan het brengen van de veranderboodschap. Een vaak onderschat onderdeel, want niet zelden wijten we het mislukken van verandertrajecten aan de gebrekkige communicatie. We werken daarom samen aan een communicatieplan, dat zowel activerend als inspirerend werkt. Dit doen we aan de hand van vijf vragen die ervoor zorgen dat je een effectieve verandercommunicatie opzet.

Aan het einde van het programma heb je jouw persoonlijke inzicht naar een hoger niveau gebracht en wint door jouw betrokkenheid het verandertraject aan impact.

bottom of page