top of page
Groepsdynamieken faciliteren in veranderprocessen banner

Groepsdynamieken faciliteren in veranderprocessen

Locatie

Frederik de Merodestraat 12 2800 Mechelen

Prijs

1.180 euro (excl btw)

Korte Workshops icoon

Workshop

Doelgroep van de opleiding

De workshop ‘Groepsdynamieken faciliteren in veranderprocessen’ is ontwikkeld voor managers en professionals die hun teams willen laten groeien door niet enkel te kijken naar individuele groei van medewerkers. Ze leren de dynamiek van een groep lezen en die in te zetten om tot resultaten te komen.

Praktische informatie

Deze tweedaagse opleiding is opgebouwd rond een mix van leervormen en biedt voldoende ruimte om met je eigen vragen aan de slag te gaan. Naast de fysieke sessie voorzien we een voorbereiding die je op eigen tempo kan doornemen. Zo kunnen we in de fysieke sessies sneller in de diepte gaan en de gezamenlijke opleidingstijd zo efficiënt mogelijk benutten. Je voorbereidende opdracht is dan ook essentieel om alles uit de training te halen.

De theorie en inzichten worden gekoppeld aan eigen ervaringen en reflectie, waardoor het geleerde onmiddellijk in de werkomgeving toepasbaar is. 

Deze verdiepingsdag bouwt verder op de tweedaagse opleiding ‘Change Essentials’ en maakt deel uit van ons aanbod ‘build your own academy’. De dag kan zeker als alleenstaande opleiding gevolgd worden.

Docenten

Wil je meer informatie?

Ginkgo - Maura Melis

Contacteer ons, we helpen je graag verder met zowel inhoudelijke als praktische vragen.

Data

 • nieuwe data volgen nog

  • ontvangst: 9u - start 9u30​

  • einde: 17u 

Maura Melis

+32 494 668 270

Betrokkenheid creëren en systeemblokkades wegwerken

 

Het verandertraject uitzetten en de individuele weerstand die daarbij komt kijken, spelen een belangrijke rol in organisatieveranderingen. Maar er duiken ook allerhande groepsdynamische processen op uit onderstromen die zich in de cultuur van de organisatie hebben vastgezet. In deze opleiding gaan we dus weg van het individu om ons meer te focussen op wat zich tussen mensen afspeelt en wat zich als gevolg daarvan toont in de organisatie.

Inhoud van de opleiding

In deze opleiding geven we een kader rond omgaan met een groep en deze, als groep, mee te nemen in een veranderverhaal.  Daarnaast geven we een aantal kaders mee rond het ontwikkelen van een systemische bril. 

Dit wil zeggen; het onderzoeken van patronen die zich herhalen ongeacht wie de hoofdrolspelers zijn en onderzoeken hoe hierop kan ingegrepen worden in functie van het veranderproces.  

Kijken naar groepsdynamieken, vanuit een systemische kijk, en hierin faciliteren is dus helemaal iets anders dan coachen op individueel niveau (om zo het geheel te beïnvloeden). Faciliteren in groepsdynamieken gaat over sturen op wat ontstaat tussen mensen. Hoe ze samen een systeem ontwikkelen, samen in stand houden en op hun beurt weer zelf worden gevormd door het systeem.

In die onderlinge dynamieken ontwikkelen we allerlei gedragingen en gewoontes waarin iedereen zijn plek krijgt en die gedragingen vervlechten zich tot patronen. Patronen die bij veranderingen onbewust kunnen meewerken of gaan tegenwerken.  En vaak is het doorbreken van minder constructieve patronen onderwerp van verandering zelf.

 

Het programma bestaat uit drie bouwstenen.

 1. De ontwikkeling van een ‘volwassen’ team en het belang van psychologische veiligheid daarbij

 2. Facilitatievaardigheden

 3. Basisprincipes van systemisch werken in een organisatie

 • De grenzen en parameters van een systeem

 • De balans tussen behoud van de status quo en de nood aan veranderingen die systemen automatisch zoeken

 • De bouwstenen van een veerkrachtig systeem

 • Hoe je kan ingrijpen in onbewuste processen om aan de slag te gaan met hardnekkige blokkades​

bottom of page