top of page

GINKGO CHANGE CONGRES 2024 

Hou onze LinkedIn-pagina in de gaten

of schrijf je in op onze nieuwsbrief

om op de hoogte te blijven van onze workshops en events.

Enkele sfeerbeelden

Keynote "Samenwerken in Netwerken: van Fusie tot Partnerschap"
door Prof. dr. Ard-Pieter de Man

 Prof. Dr. Ard-Pieter de Man gaf tijdens zijn keynote "Samenwerken in Netwerken: van Fusie tot Partnerschap" een verhelderende kijk op de complexe wereld van organisatorische samenwerkingen. Prof. dr. De Man deelde zijn inzichten over wanneer een organisatie beter kan kiezen voor een fusie en wanneer het beter is om deel uit te maken van een netwerk. Hij verkende ook de verschillende types van netwerken en de cruciale voorwaarden voor succes in deze netwerken.

Ard-Pieter De Man_Kopke_zw.png
Anne Lemaire ZW.png

Anne Lemaire

Ginkgo - Daan-344 - foto©Kwinten Verspeu

Daan Sorgeloos

Lies Lambert profiel_1.png

Lies Lambert

Chesney Callens ZW.png

Chesney Callens Ph.D.

Rudy Vandamme ZW.png

Rudy Vandamme Ph.D.

Rik Braams ZW.png

Rik Braams

Jesse Segers (3)_edited.jpg

Prof. dr. Jesse Segers

Ginkgo - Maura Melis-290 - foto©Kwinten

Maura Melis

Amara Gabriëla.jpeg

Amara Gabriëla

Ard-Pieter De Man_Kopke_zw.png

Prof. dr. Ard-Pieter De Man

Job Cohen_ZW.png

Job Cohen

“In dialoog met Job Cohen: Bruggen bouwen over grenzen heen”

Tijdens een bijzonder inspirerende sessie ging prof. dr. Jesse Segers in dialoog met de heer Job Cohen, bekend als voormalig rector magnificus van de Universiteit Maastricht,

staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, burgemeester van Amsterdam, en als voormalig partijleider van de PvdA. 

Deze sessie richtte zich op samenwerken over psychologische, ideologische en organisatorische grenzen heen. De heer Cohen deelde zijn inzichten delen over hoe we effectief kunnen samenwerken in een steeds complexer wordende wereld.

“Overheidsfusionering en -samenwerking voor transversale synergiën”

door dr. Chesney Callens

Overheden worden steeds meer gestimuleerd om over de grenzen van hun organisaties heen samen te werken. Dit moet helpen om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. 

In zijn workshop bekeek dr. Chesney Callens de consequenties van de trend tot nauwere samenwerking en reflecteerden we over toekomstscenario’s.

Chesney Callens ZW.png

"Leiderschap in een levend complex systeem" doorProf. dr. Jesse Segers


In zijn voordracht stelde prof. dr. Segers zes, wat atypische kenmerken voor van leiders in levende complexe systemen in deze wereld. Aan de basis van zijn betoog lag de vaststelling dat er een onderliggend probleem is met impliciete

leiderschapstheorieën en de bestaande managementtheorieën en -instrumenten. Ze bespreken kwesties en 

uitdagingen waarmee leiders worden geconfronteerd in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld (VUCA), maar behandelen organisaties in de praktijk als statische, gecompliceerde ‘dode’ systemen. Systemen die je kan leiden en sturen met planning en organisatie; die je kan (her)inrichten in relatie tot een externe context. Tijdens de sessie toonde Jesse aan hoe leiderschap eruitziet in een levend, complex systeem.

De sprekers

We beseffen dat we  je overspoeld hebben met een hele hoop inzichten en informatie. Dat was ook onze bedoeling. Maar we weten dat het veel was om op één middag te verwerken. Daarom hieronder een overzicht van de sprekers en waarover ze het hadden.

Ginkgo Change Congres 2024, even recapituleren...

Op 6 juni vond het Ginkgo Change Congres plaats. We hebben geprobeerd je te inspireren met de inzichten van onze experten, die allen vanuit hun specifieke invalshoek hun licht lieten schijnen op het thema 'Over grenzen samenwerken'. 

 

En al zeggen we het zelf, we vonden het een zeer geslaagde editie. Daarom blikken we hier graag nog eens met je terug.

"De transformatieve overheid" door Rik Braams

In zijn sessie stelde Rik Braams ons de transformatieve overheid voor. Dat is een wenkend perspectief voor de overheid. Een overheid die niet alleen betrouwbaar

en efficiënt is en bottom-up initiatieven verbindt, maar die ook richting en sturing kan geven aan de grote maatschappelijke veranderingen die nodig zijn.

Rik Braams ZW.png

“Ontwarren van samenwerkingscomplexiteit: causale loops als analysetool om effectieve interventies te ontwikkelen” 

door Maura Melis

Als mensen samenwerken ontstaat er vanzelf complexiteit. Tijdens deze workshop gingen

we samen met Maura dieper in op de uitdagingen en frustraties die in die complexiteit ontstaan. In de praktijk blijkt vaak dat eenvoudige oplossingen zelden volstaan als antwoord op complexe uitdagingen en (terugkerende) problemen, hoe graag we dat ook zouden willen.

Ginkgo - Maura Melis-290 - foto©Kwinten Verspeurt-2_edited.jpg

"Samenspel in de schijnwerpers: ontrafel de politiek-ambtelijke dynamiek" door Daan Sorgeloos

Tijdens de sessie van Daan Sorgeloos verkenden we de diepten van politiek-ambtelijke samenwerking. Daan nam ons mee op een intrigerende reis

waarin hij de complexe relaties tussen politieke en ambtelijke actoren ontrafelde. Samen ontdekten we de verborgen dynamiek achter het politieke spel en de fascinerende interacties tussen beleidsmakers en ambtenaren.

Ginkgo - Daan-344 - foto©Kwinten Verspeurt_edited_edited.jpg

“Over je muurtje samenwerken: methodiek en denkkader” 

door Rudy Vandamme

De interactieve workshop van Rudy Vandamme startte met een fotoverslag van drie changetrajecten waarin transversale samenwerking geïnitieerd werden: de

samenwerking van professionals binnen een probleemwijk, afdelingoverstijgend samenwerken binnen een overheidsorganisatie en een school waar leerlingen betrokken worden bij ‘samen school maken’. Vanuit deze cases onderzochten we welke methoden en leidende principes je nodig hebt om van transversale samenwerking een succes te maken. 

Rudy Vandamme ZW.png

"Simple Rules" door Anne Lemaire

Over grenzen samenwerken is complex, soms stimulerend, soms uitdagend, meent Anne Lemaire. Vertrekkend vanuit haar persoonlijke ervaring in community building met mensen uit verschillende Europese instellingen leerde Anne ons een


'simpele' tool uit de complexiteitswetenschappen ontdekken en gebruiken. Haar bedoeling was dat we met een frisse blik, opgeladen en met iets concreet in handen de volgende wijze stap kunnen zetten op ons pad.

Anne Lemaire ZW.png

“Samenwerken in organisatienetwerken: over belangen en governance” door Lies Lambert

In deze dynamische sessie opende doorbraakarchitect en expert in het veld van organisatienetwerken en vitale coalities Lies Lambert deuren naar een wereld waarin

samenwerking en governance samenkomen als krachtige katalysatoren voor maatschappelijke verandering. Samen met de deelnemers onderzocht Lies hoe je alle belangen op tafel legt en je daarbij laat leiden door nieuwsgierigheid en begrip. Hoe je diverse belangen erkent, omarmt en uiteindelijk samenbrengt tot een gedragen belang van het hele organisatienetwerk. 

Lies Lambert profiel_1.png

Voor het eerst in België: Amara Gabriëla

Amara is een spoken word-artieste en won in 2022 de titel ‘Talent van het jaar’. Ook op het Ginkgopodium palmde Amara ons in met persoonlijke verhalen die haar kwetsbare kant tonen, mensen verbinden en sociale taboes doorbreken.

Amara Gabriëla.jpeg
bottom of page