top of page

GINKGO CHANGE CONGRES 

Hou onze LinkedIn-pagina in de gaten

of schrijf je in op onze nieuwsbrief

om op de hoogte te blijven van het programma.

Over grenzen samenwerken

PRAKTISCH

Onze systemen kraken in hun voegen, maar te midden van de uitdagingen gloort een kans. Het is tijd om samen te werken, te experimenteren en de grenzen te doorbreken.

Het Ginkgo-congres biedt de sleutel tot een nieuw tijdperk van verbondenheid en samenwerking.

Ook buiten de organisatie vind je oplossingen

Op ons congres ontdek je hoe de sleutel tot oplossingen niet alleen verborgen ligt binnen de structuur van de organisatie, maar vaak ook in de onverwachte samenwerkingen en dynamieken die zich daarbuiten ontvouwen. Je leert hoe een brede blik op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatiegrenzen, geleidelijk effectieve antwoorden biedt op de complexe vraagstukken van onze tijd.

We gaan samen in gesprek over hoe samenwerking en experimenten tussen diverse partijen geleidelijk effectieve antwoorden kan bieden op de prangende vraagstukken van onze tijd.

Elkaar inspireren

Tijdens het congres willen we alternatieve samenwerkingsvormen, theorieën, praktijkverhalen en methodologieën bespreken die in stilte zijn gerijpt. Niet om te pronken, maar om elkaar te inspireren en gezamenlijk te leren hoe we complexiteit kunnen omarmen en hanteren.

De weg naar oplossingen is geen rechte lijn. Het is een reis van vallen en opstaan.

Licht op alternatieven

Een vallende boom maak meer geluid dan een groeiend bos, luidt een Afrikaans gezegde.

Laat ons samen op ontdekkingsreis gaan in de stil ontwikkelde alternatieven die fundamenten leggen voor een betere toekomst. Laat ons mogelijke alternatieven verkennen om nieuwe connecties, ideeën en samenwerkingsvormen te bouwen, zodat we de complexiteit van onze tijd beter begrijpen en efficiënter aanpakken.

Broedplaats voor nieuwe connecties

Het Ginkgo-congres brengt leiders uit de wetenschap, de maatschappij en verschillende vakgebieden bijeen. Het wordt een broedplaats voor nieuwe connecties, ideeën en samenwerkingsvormen.

Deel jouw perspectief, leer van anderen en draag bij aan de evolutie van samenwerking.

Kom jij ook?

Mis dit unieke evenement niet! Sluit je aan bij visionaire denkers, gepassioneerde doeners en veranderingsmakers. Het congres ‘Over grenzen samenwerken’ biedt je de kans om de toekomst mee vorm te geven.

Kom af en laat je inspireren om samen de complexiteit van onze wereld te begrijpen en succesvol aan te pakken!

Inschrijven

Wil je deelnemen aan het Ginkgo-congres en deel worden van de beweging die grenzen doorbreekt en samenwerking naar een nieuw niveau tilt?

Noteer dan nu al 6 juni 2024 in je agenda. En schrijf je in via de knop 'Inschrijven' bovenaan deze pagina!

We hanteren de volgende annulatievoorwaarden voor het congres:

Wanneer je je afwezigheid meldt

  • 1 maand voor het congres of eerder wordt 30% van het bedrag in rekening gebracht.

  • tussen 1 maand en 2 weken voor het congres wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

  • 2 weken voor het congres of nog later wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Wanneer je op het laatste moment toch niet kan aansluiten, mag er natuurlijk altijd een collega in jouw plaats deelnemen.

Keynote "Samenwerken in Netwerken: van Fusie tot Partnerschap"
door Prof. dr. Ard-Pieter de Man

Het is met groot enthousiasme dat wij onze keynote speaker voor het Ginkgo Congres aankondigen. Prof. Dr. Ard-Pieter de Man is een internationaal gerenommeerd expert op het gebied van organisatienetwerken.

Zijn presentatie, getiteld "Samenwerken in Netwerken: van Fusie tot Partnerschap", belooft een verhelderende kijk te bieden op de complexe wereld van organisatorische samenwerkingen. Prof. dr. De Man zal zijn inzichten delen over wanneer een organisatie beter kan kiezen voor een fusie en wanneer het beter is om deel uit te maken van een netwerk. Hij zal ook de verschillende types van netwerken verkennen en de cruciale voorwaarden voor succes in deze netwerken.

 

Dit is een unieke kans om te leren van een toonaangevende deskundige en je begrip te verdiepen over hoe netwerken kunnen leiden tot succesvolle zakelijke samenwerkingen.

Ard-Pieter De Man_Kopke_zw.png

Of het nu gaat om grote instellingen zoals de democratie, politiek en onderwijs, of kleine gemeenschappen zoals het klassieke gezin, iedereen worstelt met vraagstukken. En de uitdagingen waarmee systemen geconfronteerd worden zijn

complex. Oplossingen zijn nog zelden te vinden binnen onze besloten muren en des te meer tussen instellingen, organisaties, groepen… en met elkaar.

Anne Lemaire ZW.png

Anne Lemaire

Ginkgo - Daan-344 - foto©Kwinten Verspeu

Daan Sorgeloos

Lies Lambert profiel_1.png

Lies Lambert

Chesney Callens ZW.png

Chesney Callens Ph.D.

Rudy Vandamme ZW.png

Rudy Vandamme Ph.D.

Rik Braams ZW.png

Rik Braams

Jesse Segers (3)_edited.jpg

Prof. dr. Jesse Segers

Ginkgo - Maura Melis-290 - foto©Kwinten

Maura Melis

Amara Gabriëla.jpeg

Amara Gabriëla

Ard-Pieter De Man_Kopke_zw.png

Prof. dr. Ard-Pieter De Man

Job Cohen_ZW.png

Job Cohen

“In dialoog met Job Cohen: Bruggen bouwen over grenzen heen”

Tijdens een bijzonder inspirerende sessie gaat prof. dr. Jesse Segers in dialoog met een zeer speciale gast: de heer Job Cohen. De heer Cohen is bekend als voormalig rector

magnificus van de Universiteit Maastricht, staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, burgemeester van Amsterdam, en als voormalig partijleider van de PvdA. Het spreekt voor zich dat iemand met zo’n palmares een schat aan ervaring met zich meebrengt.

Deze sessie zal zich richten op samenwerken over psychologische, ideologische en organisatorische grenzen heen. De heer Cohen ziet het als rol van de leider ‘de boel bij elkaar te houden’. Het is typerend voor zijn leiderschapsstijl. Tijdens de sessie zal hij zijn inzichten delen over hoe we effectief kunnen samenwerken in een steeds complexer wordende wereld.

 

Prof. dr. Jesse Segers zal als moderator optreden en samen met het publiek in dialoog gaan met de heer Cohen. We bespreken belangrijke vragen zoals: Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen verschillende psychologische, ideologische en organisatorische perspectieven? Wat zijn de uitdagingen en kansen van samenwerking in diverse omgevingen? En hoe kunnen we, in de voetsporen van Job Cohen, de boel bij elkaar houden in tijden van verandering en onzekerheid?

 

Ons congres is een unieke kans om inzicht te krijgen in de principes van effectief leiderschap en samenwerking van een sleutelfiguur in het Nederlandse politieke en academische landschap van de voorbije decennia.

We nodigen je dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze dialoog en samen met ons te leren en te groeien.

“Overheidsfusionering en -samenwerking voor transversale synergiën”

door dr. Chesney Callens

Overheden worden steeds meer gestimuleerd om over de grenzen van hun organisaties heen samen te werken. Dit moet helpen om complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

Dergelijke samenwerkingen kunnen zich manifesteren als informele en formele samenwerkingsverbanden. Denk daarbij aan beleids- en dienstverleningsnetwerken en publiek-private samenwerkingen waarin overheden, eventueel samen met private actoren en burgers, innovatieve doorbraken trachten te realiseren. Vaak gaan overheden echter nog een stapje verder door overheidsorganisaties te fuseren en op die manier een nauwe samenwerking te verzekeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de fusie van organisaties uit verschillende beleidsdomeinen om transversale synergiën mogelijk te maken. Maar evengoed worden territoriaal gebonden organisaties gefuseerd om een groter gebied te kunnen bedienen.

 

In de workshop van dr. Chesney Callens bekijken we de consequenties van deze trend tot nauwere samenwerking en reflecteren we over toekomstige scenario’s.

 

Chesney Callens is een postdoctoraal onderzoeker aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, binnen de onderzoeksgroep Politics and Public Governance. Hij is als gastprofessor verbonden aan de Antwerp Management School. Zijn onderzoek richt zich op innovatie van de publieke sector via samenwerking en structurele hervormingen van lokale en centrale overheden. 

Chesney Callens ZW.png

"Leiderschap in een levend complex systeem" doorProf. dr. Jesse Segers


Er is een onderliggend probleem met impliciete leiderschapstheorieën en de bestaande managementtheorieën en -instrumenten. Ze bespreken kwesties en

uitdagingen waarmee leiders worden geconfronteerd in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld (VUCA), maar behandelen organisaties in de praktijk als statische, gecompliceerde ‘dode’ systemen. Systemen die je kan leiden en sturen met planning en organisatie; die je kan (her)inrichten in relatie tot een externe context.

 

Hoe die externe context wordt gedefinieerd, verschilt per specifieke theorie of tool. Sommige benaderingen leggen de nadruk op de externe wetgeving, terwijl andere zich richten op de concurrentie en de nadruk leggen op analyse. Elk van die benaderingen veronderstel dat, hoe je de externe context ook definieert, er altijd een aanpak is die correspondeert met de externe context en die de organisatie en haar leiderschap kunnen toepassen.

 

Als leider in de praktijk zul je al ervaren hebben dat dit niet het geval is. Zelfs stabiliteit in je organisaties en je netwerken bestaat uit voortdurende, kleine, losjes met elkaar verbonden, inconsistente episoden en acties. Het heeft veel weg van een koorddanser, die voortdurend kleine bewegingen uitvoert om er vanaf een afstand stabiel uit te zien. Als we de VUCA-wereld en vooral het volatiele aspect ervan serieus nemen, impliceert dit dat we de wereld, organisaties en de mensen die er werken, moeten behandelen als een levend complex systeem. En dit heeft verstrekkende gevolgen voor de impliciete theorieën die we hebben over leiderschap.

 

In zijn voordracht zal  prof. dr. Segers zes, wat atypische kenmerken voorstellen van leiders in levende complexe systemen in deze wereld.

De sprekers

Scoll naar beneden om te lezen waarover elk van deze inspirerende sprekers het zal hebben op ons congres.

6 juni 2024

Quartier Papier in Zaventem

Prijs: 250 euro (excl. BTW)

Programma:

  • 12u30: verwelkoming

  • 13u00-17u00: sprekers - workshops - koffiebreaks

  • vanaf 17u00: drinks & networking 

"De transformatieve overheid" door Rik Braams

In zijn sessie stelt Rik Braams ons de transformatieve overheid voor. Dat is een wenkend perspectief voor de overheid. Een overheid die niet alleen betrouwbaar

en efficiënt is en bottom-up initiatieven verbindt, maar die ook richting en sturing kan geven aan de grote maatschappelijke veranderingen die nodig zijn. Het is belangrijk dat de overheid daarbij ook afbouwt wat niet duurzaam is.

Rik Braams werkt momenteel als wetenschapper bij TNO Vector. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rik zijn promotieonderzoek als ambtenaar gedaan bij het Copernicus Institute for Sustainable Development. Hij onderzocht daarin transitieprocessen binnen publieke organisaties en zocht antwoorden op vragen als wat kun je als ambtenaar doen om transities te versnellen? Waarom is dit zo lastig en hoe ga je daarmee om? De bedoeling daarvan was de transitie bij overheden met wetenschappelijke inzichten te versnellen.

 

In zijn workshop op het congres gaat hij hierover graag met jullie in gesprek.

Rik Braams ZW.png

“Ontwarren van samenwerkingscomplexiteit: causale loops als analysetool om effectieve interventies te ontwikkelen” 

door Maura Melis

Als mensen samenwerken ontstaat er vanzelf complexiteit.

Tijdens deze workshop gaan we samen met Maura dieper in op de uitdagingen en frustraties die in die complexiteit ontstaan. In de praktijk blijkt vaak dat eenvoudige oplossingen zelden volstaan als antwoord op complexe uitdagingen en (terugkerende) problemen, hoe graag we dat ook zouden willen.

 

Misschien herken je tijdens Maura’s sessie wel zo'n lastig vraagstuk dat al een tijdlang speelt en op mysterieuze wijze blijft terugkeren. Een oplossingsgerichte aanpak lijkt niet te werken en dreigt de situatie zelfs te verergeren. Het gevoel van machteloosheid wordt bovendien versterkt door het feit dat niemand werkelijk schuld lijkt te hebben aan de situatie.

 

Hoewel de symptomen helder zijn, blijkt de oorzaak van de problemen en frustraties lastig te achterhalen. Door in zo’n geval een analyse te maken aan de hand van causale loops krijgen we inzicht in de onderliggende patronen en welke hefbomen die patronen sturen. Zo kunnen we interventies uitwerken die die het patroon zelf aanpakken in plaats van te blijven steken in symptoombestrijding.

Ginkgo - Maura Melis-290 - foto©Kwinten Verspeurt-2_edited.jpg

"Samenspel in de schijnwerpers: ontrafel de politiek-ambtelijke dynamiek" door Daan Sorgeloos

Tijdens de sessie van Daan Sorgeloos verkennen we de diepten van politiek-ambtelijke samenwerking. In een samenleving die steeds complexer wordt en waar

de druk op politieke en ambtelijke leiders ongekend hoog is, is een sterk samenspel van essentieel belang.

 

Daan neemt je daarom mee op een intrigerende reis waarin hij de complexe relaties tussen politieke en ambtelijke actoren ontrafelt. Samen ontdek je de verborgen dynamiek achter het politieke spel en de fascinerende interacties tussen beleidsmakers en ambtenaren.

 

Daan presenteert niet alleen de systemische analyse, hij reikt ook praktische methodieken aan om jouw rol binnen deze relatie doelgericht te verbeteren. Je leert hoe taaie thema's de samenwerking kunnen verstikken en hoe je deze causale loops kunt doorbreken.

 

In zijn onnavolgbare vertelstijl verbindt Daan in zijn sessie drie werelden die hij als geen ander kent. Hij heeft een diepgaande academische kennis van systemische theorieën en methodieken, heeft praktische ervaring in het begeleiden van politiek-ambtelijke samenwerkingen, en put uit zijn eigen doorleefde ervaring met het actief opnemen van lokaal politiek engagement. Het maakt van Daan de ideale persoon om inzicht te bieden en waardevolle strategieën aan te reiken om het politiek-ambtelijk samenspel te doorgronden en te versterken.

Ginkgo - Daan-344 - foto©Kwinten Verspeurt_edited_edited.jpg

“Over je muurtje samenwerken: methodiek en denkkader” 

door Rudy Vandamme

Je kent het wel: resultaten en successen blijven uit omdat ieder in zijn eigen hokje bezig is. We houden van het bekende en het veilige. Dat is menselijk.

Bovendien versterkt een hiërarchische organisatievorm met zijn zuilen en een opsplitsing van disciplines de neiging om in je bubbel te blijven.

Dat patroon doorbreken betekent transversaal beginnen samenwerken. Het is om twee redenen een ‘Plek der Moeite’: het vraagt lef en er is een ander idee nodig van hoe je jezelf en je samenwerking ziet. Er is deep evolvement (gelaagde verantwoordelijkheid) nodig in de methodiek. 

 

De interactieve workshop van Rudy Vandamme start met een fotoverslag van drie changetrajecten waarin transversale samenwerking geïnitieerd wordt: de samenwerking van professionals binnen een probleemwijk, afdelingoverstijgend samenwerken binnen een overheidsorganisatie en een school waar leerlingen betrokken worden bij ‘samen school maken’. Vanuit deze cases onderzoeken we welke methoden en leidende principes je nodig hebt om van transversale samenwerking een succes te maken. De inzichten worden vertaald naar je professionele ontwikkeling en naar de change-aanpak op organisatorisch vlak.

Rudy Vandamme ZW.png

"Simple Rules" door Anne Lemaire

Over grenzen samenwerken is complex, soms stimulerend, soms uitdagend, meent Anne Lemaire.

Uitdagend want we lopen vaak tegen onze  eigen grenzen aan. Dat maakt het ook

tot een boeiend leerproces om als mens en als leider te groeien. Uitdagend want enkel als we de dualiteit overstijgen en de verschillende perspectieven exploreren en laten samensmelten, komen we tot echte co-creatie en innovatie. Wat is jouw bijdrage daarin? Welke voorwaarden creëer je om dit mogelijk te maken? Hoe blijf je rustig in die woelige waters?


Vertrekkend vanuit haar persoonlijke ervaring in community building met mensen uit verschillende Europese instellingen zal Anne Lemaire samen met ons een 'simpele' tool uit de complexiteitswetenschappen ontdekken en gebruiken. Haar bedoeling is dat we met een frisse blik, opgeladen en met iets concreet in handen de volgende wijze stap kunnen zetten op ons pad.

 

Anne Lemaire heeft ruim 25 jaar internationale ervaring in organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ze is gespecialiseerd in mindfulness, verandermanagement, coaching, faciliteren, 360° feedback, leiderschapsontwikkeling, loopbaanontwikkeling, opvolgingsplanning en performance management. Anne doceert aan de Antwerp Management School.

Anne Lemaire ZW.png

“Samenwerken in organisatienetwerken: over belangen en governance” door Lies Lambert

In deze dynamische sessie opent doorbraakarchitect en expert in het veld van organisatienetwerken en vitale coalities Lies Lambert deuren naar een wereld waarin

samenwerking en governance samenkomen als krachtige katalysatoren voor maatschappelijke verandering.

Samen met de deelnemers onderzoekt Lies hoe je alle belangen op tafel legt en je daarbij laat leiden door nieuwsgierigheid en begrip. Hoe je diverse belangen erkent, omarmt en uiteindelijk samenbrengt tot een gedragen belang van het hele organisatienetwerk. Want juist daar manifesteert diversiteit zich en schuilt een ongekende kracht.

Ontdek op ons congres samen met Lies hoe we deze verscheidenheid in belangen niet alleen kunnen omarmen, maar ook kunnen gebruiken als de bouwstenen voor een veerkrachtig organisatienetwerk. En vind antwoord op vragen als 'Hoe sturen we deze dynamische netwerken eigenlijk aan?' 'Hoe navigeren we door de zee van besluitvorming en leiden we de koers naar succes?'

 

Lies Lambert is doorbraakarchitect bij Tweeperenboom en expert in het veld van organisatienetwerken en vitale coalities. Ze neemt jullie mee op een ontdekkingsreis naar de essentie van samenwerking. Met haar ongeëvenaarde passie voor het bouwen van bruggen tussen diverse belangen en vanuit verschillende praktijkvoorbeelden zal ze ons leiden door de dagelijkse praktijk van organisatienetwerken. 

Lies Lambert profiel_1.png

Voor het eerst in België: Amara Gabriëla

Amara is een spoken word-artieste en won in 2022 de titel ‘Talent van het jaar’. Op het podium palmt Amara haar publiek steevast in met persoonlijke verhalen die haar kwetsbare kant tonen, mensen verbinden en sociale taboes doorbreken.

Ze geeft op een unieke manier woorden aan maatschappelijk en existentiële vragen.

Wat ze tijdens ons congres brengt, is ook voor ons nog een verrassing. Maar dat het de moeite wordt staat vast. Bovendien is het Ginkgo Change Congres haar eerste optreden op Belgische bodem.

Amara Gabriëla.jpeg
bottom of page