top of page

Nina De Blieck

Nina De Blieck heeft  brede ervaring op vlak van HR en het omgaan met verander- en organisatievraagstukken binnen de sector van lokale besturen (Stad Gent). Hierbij heeft ze expertise in loopbaan-, leiderschaps- en teamontwikkeling en het begeleiden en coachen van medewerkers, leidinggevenden en (project)teams in veranderprocessen. Nina loodste reeds tal van medewerkers, teams en diensten door verhuis- en verandertrajecten. Ze heeft hierbij oog voor de groepsdynamiek en stelt de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties voorop. 

Haar sterktes zijn het in kaart brengen van de context, het helder krijgen van doelstellingen en de opmaak en uitrol van een verander- en ontwikkelaanpak, waarbij  ze verschillende rollen opneemt als trekker, adviseur, trainer, coach of facilitator.

Nina De Blieck
bottom of page