top of page
Change Community Lab banner

Ginkgo Change Community

Locatie

 locatie:

COFFICE - Ijzerenleen 33 - 2800 Mechelen
Parkeren doe je best in Lamot of Grote Markt.

Prijs

75 euro (excl. btw)

Community

Events icoon

Ginkgo Change Community

 

Omdat we geregeld de vraag krijgen naar het oprichten van een community rond veranderkunde starten we in september 2023 met een voorzichtig experiment.  We streven ernaar een boeiend programma samen  te stellen voor iedereen die als interne veranderaar of externe change consultant wil verbinden met collega's uit het werkveld en wil blijven bijleren. Alle verander gerelateerde topics zijn welkom voor op de agenda: veranderkunde, leiderschap, groepsontwikkeling,...

Inhoud is uiteraard belangrijk, maar verbindingen leggen met gelijkgestemden ook. We voorzien dus ook ruimschoots te tijd om te netwerken.

Praktisch

Elke laatste dinsdagavond van de maand van 19u tot 21u (of langer voor wie graag blijft plakken).

Mechelen - de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

Programma:

26 september 2023 - Daan Sorgeloos (Ginkgo)

"De orde van verandering onder de loep: eerste, tweede en derde orde verandering"

Daan Sorgeloos geeft de aftrap van het door zijn lezing van het congres op 25 mei, in uitgebreidere vorm, te brengen voor een groter publiek. Iedereen is in verandering, maar elke verandering is anders. Organisaties moeten continu veranderen om duurzaam performant te blijven. Dit maakt dat leidinggevende teams met regelmaat van de klok veranderprojecten onder de loep moeten nemen. Tijdens deze workshop geeft Daan toelichting aan 3 types van verandering waarop veranderprojecten kunnen geplot worden. Waarbij elk type van verandering het inzetten van andere kennis en competenties vraagt. Dit helpt om te voorkomen dat een specifieke verandering op een foute aanpak stoelt en veranderprojecten ondanks de beste intentie toch nog de mist in gaan. Want vandaag is het niet zozeer de vraag welke veranderproject prioriteit krijgt,  maar wel welke veranderprojecten tegelijk te trekken en hoe deze op een zorgzame manier voor mens, team en organisatie te implementeren.

28 November 2023 - Anouk Moors (Mediv)

"Gedoe in mijn team, wat nu?"  

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten. Hoewel ze bij het leven horen zijn vele onder ons bang voor conflict en op zoek naar manieren om ze te voorkomen.
In deze workshop krijg je van Anouk vijf elementen mee die aan de basis liggen van conflict en krijg je 10 praktische tips om hier als leider goed mee om te gaan. We leren dus niet hoe je zorgt dat er geen conflict is - wel hoe je het potentieel van conflict goed benut!

Bemiddeling dus als werkkader dat aansluit bij het diepe verlangen van mensen om in gemeenschap en in samenwerking te blijven, ondanks en dankzij hun verschillen.  Zelfs als we volop door allerhande veranderprocessen gaan.

30 januari 2024 - Rudy Vandamme 

"Floreren op De Plek der Moeite"

Veel medewerkers die vanuit idealen en zingeving werken, willen het goede doen. Maar ze stoten tegen de praktijk die zich maar moeilijk laat veranderen. Misschien heb je al iets geprobeerd maar werd je teruggefloten. Of botste je tegen de sociale druk van collega’s. Het is een hele kunst om dan niet op te geven en op de Plek der Moeite te blijven staan.

Volhouden mag niet ten koste gaan van eronderdoor gaan. Floreren op de Plek der Moeite is daarom een interessante vaardigheid en levenshouding. Je kan veel dingen doen om zelfs plezier te beleven op die plek te blijven volhouden.

In deze workshop staan we stil bij de methodiek 'Floreren op de Plek der Moeite' uit het boek Deep Evolvement van Rudy Vandamme. Het begrip ‘De Plek der Moeite’ is sterk van toepassingen op veranderingswerk. Elke medewerker wordt uitgedaagd om in het dagelijks werk een verschil te maken. Activisme en meewerken aan fundamentele verbeteringen op het werk zijn op die manier ook een onderdeel van ieders werk. Het wordt een focuspunt tijdens vergaderingen en uitwisselingen onder collega’s.

We gaan aan de slag met het Vorkmodel en we staan stil bij tips om op de Plek der Moeite binnen je werk een zinvol verschil te maken.

Rudy Vandamme (1958) schreef meerdere handboeken over ontwikkelingsgericht coachen en geeft ook training in corporate activisme en Wicked Skills. Hij is de oprichter van Deep Evolvement, een beweging van professionals die ervoor kiezen om hun concrete werk te koppelen aan zingeving.

Vandamme is van opleiding filosoof, psycholoog, antropoloog. Hij doctoreerde aan de Tilburg University in de sociale psychologie. Bovendien is hij master NLP trainer.

18 april 2024 - Jef Cumps 

"Sociocratie 3.0 en gedragen besluitvorming"

Sociocratie 3.0 verzamelt een aantal krachtige principes en toegankelijke, praktische technieken om op een effectieve en menselijke manier samen te werken en in gelijkwaardigheid te besturen. Organisaties uit alle sectoren gaan met de technieken vanuit Sociocratie 3.0 aan de slag rond effectieve besluitvorming, wendbare organisatiestructuren en gedeeld leiderschap. 

In deze interactieve workshop verkennen we de principes van Sociocratie 3.0 en leer je op een interactieve en heel praktische manier enkele belangrijke technieken kennen rond samenwerking en besluitvorming. We maken het praktisch en toegepast, zodat je het  achteraf meteen kan inzetten in je eigen context. 

Jef Cumps was mede-oprichter van iLean en is een ervaren trainer, spreker en coach rond thema's als zelfsturing, gedeeld leiderschap en sociocratie. Hij is ook de auteur van “Sociocratie 3.0”. Jef begeleidt verschillende kleine en grotere organisaties in hun transformatie naar meer effectiviteit, wendbaarheid én menselijkheid. Hij wil het beste uit mens en organisatie halen, en werkt daarvoor rond zelfsturing, gelijkwaardigheid, transparantie en eigenaarschap op alle niveaus in een organisatie. 

21 mei 2024 - Jesse Segers

"Ergernissen en uitdagingen rond leiderschap"

Leiderschap komt met heel wat uitdagingen. Maar het brengt ook ergernissen met zich mee.

In zijn workshop zal prof. dr. Jesse Segers vanuit zijn academische expertise als professor leiderschap én zijn praktijkervaring als bestuurder ingaan op de grootste ergernissen en uitdagingen rond leiderschap. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze te duiden vanuit de literatuur en de praktijk? 

Bij het begin van de workshop zal Jesse zijn oor te luisteren leggen bij de deelnemers om de ergernissen, frustraties, etc rond leiderschap naar boven te brengen. Deelnemers denken er dus best even op voorhand over na, want hun ervaringen en uitdagingen zullen het middelpunt vormen van de gezamenlijke discussie.

Jesse Segers is partner bij Ginkgo. Hij is Honorary Associate Professor aan de Universiteit van Exeter, UK, en (gast)professor aan diverse binnen- en buitenlandse onderwijsinstellingen. Van 2018 tot 2024 was Jesse rector van SIOO (Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) in Nederland.

bottom of page