top of page
Ginkgo cover academy
ginkgo academy logo wit

Bij Ginkgo Academy bieden we opleidingen aan met de focus op organisatieontwikkeling, change management, leiderschap en strategisch HRM, voor zowel managers als medewerkers.

ginkgo academy logo
waarom onze opleidingen volgen

Wat Ginkgo opleidingen zo relevant maakt is net de theoretische wetenschappelijke kennis die concreet en glashelder vertaald wordt naar de praktijk. De verbondenheid van Ginkgo docenten met wetenschappelijke instituten - zoals VUB, AMS en SIOO - speelt hierbij een sleutelrol.

Praktische opleidingen in leiderschap en veranderkunde

Wat vormt de basis van opleidingen binnen de Ginkgo Academy?

Ginkgo Consulting wil zich onderscheiden op de markt door een sterke theoretische achtergrond in de praktijk te brengen. Naast het hierboven eigen ontwikkelde 'Change Agent Model', is het  keuzeproces dat we binnen Ginkgo hanteren vooraleer modellen, methodieken of tools worden ingezet, gebaseerd op een drietal parameters:

  1. Een gedegen onderzoek naar de beschikbare wetenschappelijk onderzoek.  We maken bij voorkeur gebruik van integrerende wetenschappelijke kaders en modellen uit verschillende wetenschappelijke stromingen (zie o.a het Ginkgo Change Agent Model en het Leading from the Middle Model).

  2. De rijke ervaringen die de Ginkgo consultants en experten reeds hebben opgebouwd.

  3. De ervaringen van de organisaties waarbinnen we werken. Deze beschikken namelijk ook over heel wat informatie die in combinatie met wetenschappelijke studies en de ervaringen van de consultants een sterke basis vormen voor onze opleidingen en interventies.

Kunnen de opleidingen ook intern gegeven worden?

Absoluut! Hoewel het vaak interessant is om opleidingen extern te volgen, want zo leer je ook meteen van ervaringen en cases uit hele andere sectoren en organisaties, kan het zinvol zijn bepaalde opleidingen intern te organiseren.  Organisaties midden in een verandertraject versterken zo vaak de interne verandercompetenties door een gemeenschappelijke taal en kader aan te reiken.

Waarom zijn sommige opleidingen opgezet als een ‘blended’ leertraject? 

We hebben zinvolle lessen getrokken uit de coronapandemie en hebben het goede uit de crisis meegenomen om dat te combineren met de ervaring die we al hadden. Op die manier zijn we tot een vorm van blended learning gekomen die het beste van zowel online als live leervormen combineert. 

We maken gebruik van een mix van leervormen en proberen die zo goed mogelijk te balanceren. In het programma zitten zowel virtuele sessies, live sessies, als zelfstudie. Het voordeel daarvan is dat met online voorbereiding (pre-teaching) iedereen op eigen tempo de theorie doorneemt en dat iedereen de live sessies met dezelfde voorkennis begint en we sneller in de diepte en voorbij de theoretische kaders kunnen gaan. 

 

Waarom zijn sommige programma’s residentieel? 

Voor een aantal opleidingen kiezen we voor een residentieel programma omdat je zo voor een beperkte tijd helemaal ondergedompeld wordt in de inhoud en hierdoor ontstaat een leerversnelling.  Voor andere opleidingen kiezen we dan weer bewust om tijd tussen te laten voor tussentijdse reflectie en voorbereiding.

Wat moet ik op voorhand kennen en kunnen? 

Belangrijk is dat je vooral de openheid meebrengt om je eigen ervaringen te delen.  Je eigen casus zit het dichtste bij jou, wat maakt dat je ook onmiddellijk het geleerde in de praktijk kan toepassen. Zo blijf je weg uit de valkuil dat je vooral in een theoretische denkoefening blijft steken.  Daarnaast zijn mede-cursisten ook altijd heel dankbaar dat er kan geleerd worden uit gedeelde uitdagingen en succeservaringen.

Voor sommige opleidingen vragen we om op voorhand al wat pre-teaching materiaal door te nemen. Vóór de online of face-to-face sessie ontvang je als deelnemers basisconcepten, theorieën en methodologieën om je eigen te maken. Om hierbij de verschillende leerstijlen te integreren maken we zowel gebruik van inspirerende filmpjes, pre-reading teksten als voorbereidende reflectie oefeningen. 

Door het pre-teaching materiaal al op voorhand ter beschikking te stellen, kan elke deelnemer zich de leerstof op eigen tempo eigen maken en kunnen we inhoudelijk sneller in de diepte duiken op de lesdagen.

Wat is de achterliggende filosofie van de locaties die we kiezen? 

Ginkgo werd opgericht vanuit een gemeenschappelijk mens, maatschappij en organisatiebeeld om vanuit de organisatie een bijdrage te leveren aan de creatie van duurzame en aangename werkomgevingen. Vakmanschap, duurzamer samenleven, moedige keuzes maken en groei in maturiteit zijn waarden die we hoog in het vaandel dragen. We zoeken dan ook steeds locaties waar we die waarden zien terugkeren.

Hoe lang heb ik toegang tot het online leerplatform? 

Tot 2 jaar na je opleiding blijft het leerplatform toegankelijk.  Na 2 jaar heb je de inhoud geïntegreerd  en kan je verder zonder het online materiaal.

Veelgestelde vragen

Ginkgo Change Agent Model

De lesgevers van de academy zijn naast bevlogen trainers ook consultants  die een jarenlange  praktijkervaring hebben opgebouwd uit de vele verandertrajecten die ze jaarlijks mee begeleiden.  Hierdoor kunnen we steeds opnieuw de brug slaan van theorie naar praktijk. 

Ons aanbod bestaat uit

Om organisatieontwikkeling en verander-management te ondersteunen, vertrekken de opleidingen vanuit het eigen ontwikkeld Ginkgo Change Agent Model (Maes, Sorgeloos, Torbeyns & Arp,2018). Dit model is uniek in de markt en geeft taal en kader aan een diverse waaier van te ontwikkelen of aan te scherpen competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen het domein van organisatie-ontwikkeling.   

Videogame op scherm

Reeds aan de slag?

Log hier in

op de Academy pagina

van je team of organisatie

Ginkgo - Maura Melis

Meer weten?

Contacteer

Maura Melis

voor meer informatie

+32 494 668 270

Verdieping nodig?

Schrijf in op onze nieuwsbrief of snuister eens rond in onze publicaties

Pagina's van boek

Gingko versterkt  de veranderkundige vaardigheden van en binnen organisaties om vanuit een nieuw kader naar de verandervraag en de bijhorende context te kijken om zo zelf veranderuitdagingen aan te pakken.

bottom of page