top of page

Je weet waar je begint, maar je hebt geen idee wat je onderweg tegenkomt


Ginkgo consultants Maura Melis en Martine Maloens leerden elkaar kennen op een evenement van Ginkgo Consulting, waar ze beiden geboeid waren door de methodiek en wetenschappelijke onderbouw van hoe Ginkgo werkt.

Er was onmiddellijk een klik door de wederzijdse interesse in elkaars werkveld en de herkenning van gelijkgestemden die – ondanks heel verschillende achtergronden – toch hetzelfde aan het doen waren.

Martine is arbeidspsychologe en ging in haar loopbaan van ruim 20 jaar op zoek naar de combinatie tussen een procesmatige en een mensgerichte aanpak. Ze heeft dit helemaal gevonden als consultant binnen organisatietrajecten. Martine heeft drie ondertussen bijna volwassen kinderen en ze wordt vooral blij van dingen te doen en resultaat te zien van inspanningen, al hoeft het niet op voorhand vast te staan hoe het dat resultaat er dan concreet uitziet. Martine werkt ook nog aan de VUB.

Maura heeft dan weer een brede ervaring in het veld van training en consultancy met betrekking tot groei en verandertrajecten voor zowel individuen als organisaties. Ze is historica van opleiding en bouwde ervaring op als bedrijfsleider. Ook Maura is mama van twee bijna volwassen kinderen en vertelt graag over het opvoedingsproces van kinderen tot jongvolwassenen en de parallellen die er te trekken zijn met veranderprocessen. Maura is binnen Ginkgo ook verantwoordelijk voor de uitbouw van de Ginkgo Academy.

Wat Maura en Martine verbindt is de goesting om in actie te treden, dingen op te nemen en aan te pakken. Ze zijn allebei oprecht geïnteresseerd in mensen. En als ze op onderzoek uittrekken doen ze dat met veel voelsprieten en bijten ze zich vast in hun onderzoek als een pittbull.
Wat is jullie specifieke expertise?

Martine: ‘Ik kwam vanuit HR-consulting het consultancyvak binnen. Ik heb een brede kennis van HR met specifieke ervaring in organisatieontwikkeling en coaching. Ik heb een ruime expertise op het vlak van functieclassificatie, functiebeschrijvingen, functiefamilies, competentiemanagement, prestatiemanagement en leiderschapstrajecten. Ik denk dat ik vooral sterk ben in luisteren naar en aanvoelen van concrete noden en het uitwerken van een pragmatische aanpak op maat.’

Maura: ‘Als coach en consultant richt ik me op individuen en organisaties die in hun ontwikkeling of veranderproces dreigen vast te lopen omdat de praktijk vaak een heel andere weg volgt dan de theorie. Mijn sterkte ligt in het maken van de vertaalslag van een complexe theorie naar concrete kaders. Van nature ben ik geneigd om steeds uit te zoomen naar de bredere context, vanuit het detail over het grotere geheel.’

Wat boeit je in verandertrajecten?

Martine: ‘De zoektocht naar langdurige trajecten waar je met mensen iets structureel probeert te veranderen, heeft me naar Ginkgo geleid. Bij elk nieuw traject heb je een gestructureerde aanpak klaar maar de realiteit is veel pragmatischer en het proces is veel rommeliger. Dat is boeiend.


Het verrast me telkens weer hoe vaak we naast procesbegeleider ook psycholoog zijn voor de betrokkenen. Je moet een hechte vertrouwensband opbouwen, een luisterend oor zijn en mensen coachen om me hun eigen persoonlijke emoties om te gaan in een verandertraject. En om ingang te vinden bij de vele stakeholders moet je veel verschillende petten opzetten en veel verschillende ingangspoorten zoeken.’

Maura: ‘Ik hou wel van de zelfanalyse: je moet situationeel omgaan met de verschillende partijen, niet alleen als facilitator, maar ook als bemiddelaar. Het is veel meer dan het traject faciliteren: je moet met weerstand omgaan, je moet structuur brengen in het proces.'

Martine: ‘Je weet waar je begint en je hebt het gewenste resultaat voor ogen, maar je hebt geen idee van wat je onderweg gaat tegenkomen, dus moet je grote flexibiliteit aan de dag leggen. Je moet een evenwicht vinden tussen werken met wat er is en de nieuwe expertise die je binnenbrengt. Je moet het proces bewaken om de verandering te bewaken, terwijl je tegelijk probeert aan te voelen wat er nodig is om het proces te kunnen bijschaven zonder het resultaat uit het oog te verliezen.’


Wat nemen jullie mee uit de trajecten die jullie tot nu toe begeleid hebben?

Martine: ‘De vaststelling dat je overal toch gelijkaardige uitdagingen tegenkomt. Ongeacht de sector of de omvang van de organisatie zien we overal dezelfde complexiteit van de dynamiek tussen mensen. Je brengt verandering in een organisatie, maar je bent eigenlijk ook bezig met een maatschappelijke verandering.’


Maura: ‘Ik had niet verwacht dat een procesmatige aanpak zoveel liefde en geduld ging vragen. We weten bij de start van een nieuw traject dat er lastige momenten gaan zijn. We moeten een normaliserend effect hebben, bevestigen dat het oké is zoals het is. We zien dus geen problemen, maar vooral dappere organisaties die de moed hebben om met hun uitdagingen aan de slag te gaan, om zich kwetsbaar op te stellen en kritisch te kijken naar hun eigen processen. Dit geeft ons goesting om hen verder te helpen en ons proces binnen de grenzen aan tepassen.


We zien vooral mensen dappere keuzes maken, moeilijke gesprekken voeren en groeien.’

Jullie hebben allebei een achtergrond als trainer, helpt dat bij verandertrajecten?

Maura: ‘We zijn we allebei blij dat opleidingen altijd deel uitmaken van een traject. Een opleiding geven is altijd een goede hefboom voor verandering, zeker als die is ingebed in een langer traject. Op die manier krijgen we ook een ideale kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. Bovendien staan we allebei graag voor een groep.’


Nieuwsgierig naar wat Ginkgo voor jou organisatie kan betekenen?

Opmerkingen


bottom of page