Ginkgo - CBE Halle-Vilvoorde

De maatschappelijke uitdagingen van het Centrum Basiseducatie van Halle-Vilvoorde

TESTIMONIAL De centra voor basiseducatie werden opgericht in 1990. Ze behoren tot het volwassenenonderwijs en hun opdracht is om kortgeschoolde volwassenen te versterken op gebied van geletterdheidscompetenties. Cursisten volgen bij een centrum voor basiseducatie (CBE) cursussen taal, rekenen, ICT of algemene vorming. Hierdoor functioneren ze beter in het dagelijkse leven Read more…

Hefboom voor verandering

Kies de juiste hefboom voor verandering

Lang niet alle veranderingen binnen een organisatie zijn even ingrijpend. Om de gradaties ervan in beeld te brengen, hebben enkele veranderexperten een schaal opgesteld. Het is een continuüm, waarbij geleidelijke, continue verandering overgaat in episodische, discontinue en onderbroken verandering. Kort gezegd onderscheiden experten volgende graden van verandering: 1. Oppervlakkige verandering: Read more…