Ginkgo - CBE Halle-Vilvoorde

De maatschappelijke uitdagingen van het Centrum Basiseducatie van Halle-Vilvoorde

TESTIMONIAL De centra voor basiseducatie werden opgericht in 1990. Ze behoren tot het volwassenenonderwijs en hun opdracht is om kortgeschoolde volwassenen te versterken op gebied van geletterdheidscompetenties. Cursisten volgen bij een centrum voor basiseducatie (CBE) cursussen taal, rekenen, ICT of algemene vorming. Hierdoor functioneren ze beter in het dagelijkse leven Read more…

de strategie-uitdager

De rol van de uitdager in strategische verandering

De eisen van klanten naar flexibiliteit en maatwerk worden steeds groter. Maar de flexibele wereld die razendsnel verandert, staat vaak in schril contrast met de logge structuren en systemen van organisaties. De wereld en de consumenten/klanten stellen organisaties voor adaptieve uitdagingen. Adaptieve uitdagingen ‘Adaptieve uitdagingen verschillen van technische uitdagingen. Bij Read more…