Hefboom voor verandering

Kies de juiste hefboom voor verandering

Lang niet alle veranderingen binnen een organisatie zijn even ingrijpend. Om de gradaties ervan in beeld te brengen, hebben enkele veranderexperten een schaal opgesteld. Het is een continu├╝m, waarbij geleidelijke, continue verandering overgaat in episodische, discontinue en onderbroken verandering. Kort gezegd onderscheiden experten volgende graden van verandering: 1. Oppervlakkige verandering: Read more…