Wij gaan, vanuit doorzicht en vakmanschap, samen met leiders onderweg naar duurzamer samenleven via groei in maturiteit van leiderschap, teams en organisaties

Organisatieontwikkeling

We begeleiden leiders en veranderteams bij het in lijn brengen van de interne organisatie met de externe uitdagingen. We doen aan organisatieontwikkeling vanuit een integrale aanpak. Hierbij hebben we oog voor zowel kennis & vaardigheden, leiderschap, processen, systemen, cultuur & structuur, in functie van het verankeren van de gekozen veranderstrategie. Onze tussenkomsten helpen organisaties in het nemen van de noodzakelijke maturiteitsstap.

Leiderschapsontwikkeling

We inspireren, geven mee richting aan en ondersteunen de ontwikkeling van leiders zodat de leiders van morgen zich beslagen kunnen bewegen tussen het brengen van stabiliteit versus het brengen van verandering. Dit zowel in de interne organisatiewereld als de externe wereld waardoor ze hun maatschappelijke rol ten volle kunnen waarmaken. Met onze tussenkomsten helpen we leiders in de omgang met uitdagingen van vandaag en morgen.

Teamontwikkeling

We inspireren, geven mee richting aan en ondersteunen de ontwikkeling van teams. Met onze tussenkomsten verhogen we de autonomie, de aansluiting (bij de organisatie/ de klant/ zichzelf/ de groep), de competenties. Via de gemaakte verbinding met elkaar slagen teams er vervolgens zelf in om de kwaliteit van hun eigen prestaties zelf te gaan verhogen. Door op deze drie kernelementen te werken, geloven we dat de intrinsieke motivatie van het individu en het team kan worden versterkt.


Volg Gingko Consulting op LinkedIn en blijf op de hoogte van opleidingen en interessant nieuws over veranderkunde