Lees één van onze boeken.


Leading from the middle_cover

Leading from the middle

Nieuw samenspel tussen de top en het midden van organisaties
Het werk van de manager wordt er niet eenvoudiger op, zeker niet in ‘het midden’ van een organisatie. Omgevingscomplexiteit en vervlakking van de hiërarchie zorgen voor organisatorische spanningen: focus op de korte termijn en visie op de lange termijn. Excellent uitvoeren van de strategische beslissingen maar ook ‘strategisch’ meedenken. Initiatief nemen zonder middelen of hiërarchische bevoegdheid. Functionele expertise én openheid naar tal van andere disciplines.

Dit boek promoot een realistische en eigentijdse kijk op managementwerk. Het biedt een kader waarin de manager zich beter kan plaatsen en geeft inzicht in de vaardigheden die cruciaal zijn om te excelleren als ‘manager in the middle’: externe gerichtheid, het ontwikkelen van een organisatievisie, veranderkunde, politieke vaardigheden en persoonlijk en gedeeld leiderschap.

Je kan Leading from the middle bestellen op de website van uitgeverij Pelckmans Pro.


De kracht van zelfsturende teams

De wereld lijkt sneller te draaien. Burgers nemen geen genoegen meer met een standaard dienstverlening. Dat heeft de druk op de organisatie en de medewerkers van lokale besturen sterk verhoogd. Er zijn verschillende oorzaken voor deze stijgende werkdruk, maar één van de belangrijkste is het feit dat de manier van organiseren niet meer aangepast is aan de gewijzigde omstandigheden.

De kracht van zelfsturende teams reikt oplossingen aan om dit probleem op een constructieve manier aan te pakken binnen jouw organisatie. De innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturende teams zijn strategische keuzes van het bestuur om flexibel en innovatief te reageren op deze snel veranderende, onzekere en complexe wereld.

Bestel het boek.

In De kracht van zelfsturende teams nemen Guido Maes, Carla Arp, Daan Sorgeloos en Toon Torbeyns van Ginkgo Consulting, de lezer mee in een veranderingsproces. In een heldere taal, opgebouwd in stappen en ondersteund met duidelijke schema’s en canvassen maakt de pocket duidelijk wat er bij een verandering komt kijken, én hoe je ernaar kan kijken.


Verborgen krachten in de organisatie

Waarom slagen bepaalde veranderingsprojecten en andere niet? Waarom kunnen bepaalde organisaties zich snel aanpassen en andere niet? Wat is een goede manier om een verandering door te voeren? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers bij een veranderingproject? Deze vragen houden managers en academici al jaren bezig. Over organi- satieverandering werd al zeer veel onderzocht en geschreven. Meer dan 20 jaar ervaring met veranderingen in organisaties heeft de auteur gesterkt in zijn overtuiging dat de gedrags- benadering die nu domineert bij de aanpak van veranderingen tekort schiet. Op basis van diepgaand onderzoek van het immense terrein van theorieën en studies over veranderingsma- nagement in organisaties komt Guido Maes tot de bevinding dat de rol die aan macht/politiek wordt toebedeeld bij inter- acties tussen de belanghebbenden sterk onderschat wordt in de gangbare modellen over organisatieverandering. Hij heeft zijn bevindingen op een gestructureerde manier samengebracht in een nieuw veranderingsmodel dat in staat is om de politieke
dimensies van organisatieverandering te situeren.

Bestel het boek.

Meten en veranderen

Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Een beweging ontstaat die een zelden gezien enthousiasme over organisatievraagstukken (en vooral -oplossingen) oproept. Een ongemeen boeiende dialoog binnen een divers genootschap van belanghebbenden is aan de gang. Managers, werknemersvertegenwoordigers, consultants en actoren uit het middenveld zonder onderscheid van sectoren vinden elkaar plots.

De organisatievernieuwers op het terrein signaleren echter een belangrijke nood. Er is behoefte aan instrumenten om de beloftes waar te kunnen maken. “Hoe begin je daaraan?” “Hoe kan je iedereen overtuigen?” “Wat is de Return on Investment?” “Wat zijn de verschillende mogelijke scenario’s?” “Hoe beweeg je van vandaag naar morgen?“ Het is slechts een greep uit de vele vragen die de auteurs van dit instrumentenboek voortdurend te horen krijgen. Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten ter zake, hebben de auteurs een instrumentenverzameling ontwikkeld. Die moet bijdragen tot “evidence based change”.

Organisatieverandering gebaseerd op wetenschappelijke inzichten enerzijds en wetenschappelijke vooruitgang op basis van de praktijkervaringen anderzijds. Dat is de innovatieve ambitie. Het is een instrumentenverzameling die de procesflow volgt van een project van organisatievernieuwing. Het begint bij het intake- of prospectiegesprek. Instrumenten om de organisatie te scannen volgen. Die moeten toelaten om te bepalen hoe het nu is en hoe het beter zou zijn. Effectmetingen op het gebied van de organisatieperformantie en de kwaliteit van de arbeid zijn daartoe onmisbaar. Ook de wijze waarop de organisatieverandering kan plaatsvinden, wordt gemeten.

Bestel het boek


De kracht van human resources

De opzet van de eerste editie (verschenen in 2000) was om een aantal conceptuele en praktische modellen aan te reiken waarmee HR-verantwoordelijken in hun organisatie aan de slag konden gaan. In de volgende edities werd het strategisch human resources concept niet alleen verder uitgediept maar ook kritisch belicht. Er werd speciale aandacht besteed aan de manier waarop HR een antwoord kan geven op de steeds complexer wordende context waarin zowel organisaties als managers moeten opereren.

Met deze vierde grondige herwerking van De kracht van human resources is het boek sterk geëvolueerd. De rode draad blijft echter de manier waarop HR toegevoegde waarde kan leveren bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie zonder HR helemaal ondergeschikt te maken aan de organisatiestrategie. HR moet ook opkomen voor haar eigen waarden en eventueel zelfs tegen de gangbare stromingen in bepalen wat goed is voor de belangrijkste activa van een organisatie, namelijk de personeelsleden.

Dit boek is een absolute must voor praktijkmensen, onderzoekers en studenten die een antwoord willen vinden op de vraag hoe Human Resources Management strategisch kan worden ingezet.

Bestel het boek


Volg Gingko Consulting op LinkedIn en blijf op de hoogte van opleidingen en interessant nieuws over veranderkunde